W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozdysponowanie laptopów PPGR

Informacja dotycząca przekazania sprzętu komputerowego z projektu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W związku z realizacją przez Gminę Medyka w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zapraszamy wszystkie osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane w trakcie konkursu do odbioru w dniach 24.08-30.08.2022 r. w Urzędzie Gminy w Medyce (I piętro, pokój nr 36 w godz. od 9:00 do 14:00) przyznanych laptopów.

Podstawą przekazania sprzętu będzie umowa darowizny oraz protokół przekazania podpisany odpowiednio przez rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia.

Do podpisania umowy niezbędne jest okazanie dowodu osobistego przez ww. osoby oraz podanie nr PESEL Obdarowanego (dziecka). Ponadto w przypadku opiekunów prawnych należy przedłożyć stosowne postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

W ciągu dwóch lat od zakończenia realizacji Projektu rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie są zobligowani do złożenia oświadczeń, że otrzymany sprzęt jest w Państwa posiadaniu i służy Obdarowanemu do celów edukacyjnych.

Informacje dotyczące odbioru sprzętu można uzyskać telefonicznie: nr (16) 677-94-15.

Materiały

Ogłoszenie w sprawie odbioru laptopów z projektu Cyfrowa Gmina. Format pliku pdf - skan dokumentu.
Laptopy​_PPGR​_ogłoszenie.pdf 0.33MB
Ogłoszenie w sprawie odbioru laptopów z projektu "Cyfrowa Gmina"
ogłoszenie​_o​_terminie​_odbioru​_laptopˇw.docx 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}