W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Raport o stanie Gminy za 2021 rok

Sesja, na której przedstawiony i rozpatrzony zostanie Raport, zaplanowana została na dzień 24 czerwca 2022 r. na godzinę 11.30 - sala narad Urzędu Gminy w Medyce.

  1. Podstawa prawna:

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie Gminy raport o stanie gminy.

Sesja, na której przedstawiony i rozpatrzony zostanie Raport zaplanowana została na dzień 24 czerwca 2022 r.  na godz. 11.30 - sala narad Urzędu Gminy w Medyce.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Medyka w roku 2021,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, Uchwał Rady Gminy.

  1. Procedura rozpatrywania raportu

Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

  1. Debata radnych

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

  1. Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami przez, co najmniej 20 osób.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba
że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, w budynku Urzędu Gminy Medyka  w pokoju nr 43 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

Wzór zgłoszenia udziału w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Materiały

Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2021 rok
Wzór​_zgłoszenia​_udziału​_w​_debacie​_na​_Raportem​_o​_stanie​_Gminy​_za​_2021​_rok.pdf 0.18MB
Raport o stanie gminy za 2021 rok
raport​_o​_stanie​_gminy​_za​_2021.pdf 1.71MB
Raport o stanie gminy za 2021 rok
raport​_o​_stanie​_gminy​_za​_2021​_wersja​_ostateczna.docx 0.69MB
{"register":{"columns":[]}}