W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga: Od 1 stycznia 2023 r. prosimy dokonywać wpłat na indywidualne numery kont podane w zawiadomieniach wysłanych do Mieszkańców przez Urząd Gminy w Medyce. Wpłaty można zrealizować przelewem bankowym oraz poprzez dedykowany portal pod adresem: https://enaleznosci.medyka.itl.pl (W przypadku dedykowanego portalu wymagana jest rejestracja oraz posiadanie profilu zaufanego dla uwierzytelnienia się). Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pokój nr 24 - Stanowisko kasowe lub parter pokój nr 23 - Stanowisko ds. gospodarki odpadami, a także pod numerem telefonu 16 6715391 wewn. 24 w godz 7:00-15:00

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Medyka na rok 2024.

INFORMACJA dotycząca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Medyka uprzejmie informuje, że na podstawie uchwały Rady Gminy Medyka Nr CI/545/2023 z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty, że od 1 stycznia 2024 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 38 zł za mieszkańca miesięcznie. zaś w przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów biodegradowalnych kwota ulgi od podstawowej stawki wynosi 4 zł od mieszkańca. Ustalona została również podwyższona stawka opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi  w wysokości 114 zł za mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

         Każdy płatnik otrzyma zawiadomienie o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024 wraz z przypisanym indywidualnym numerem rachunku bankowego na który w/w opłatę należy uiszczać.

         W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Wójt Gminy Medyka informuje, że w roku 2024 numery indywidualnych rachunków do wpłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

ULGA NA KOMPOSTOWNIK

Od 1.05.2022 r. zgodnie z uchwałą nr LXI/357/2022 Rady Gminy Medyka zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  w wysokości 4,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

Materiały

Komplet informacji dotyczący gospodarowania odpadami komunalnymi jest zamieszczony w BIP Urzędu
Informacja w sprawie rachunków bankowych do wpłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja​_w​_sprawie​_rachunków​_bankowych​_do​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.17MB
Informacja w sprawie stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych w roku 2024.
Informacja​_w​_sprawie​_stawki​_opłat​_za​_odbiór​_odpadów​_komunalnych​_w​_roku​_2024.pdf 0.65MB
INFORMACJA dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024
Informacja​_dot​_stawki​_2024.docx 0.01MB
Ulga za kompostownik w opłatach za gospodarowanie odpadami
Ulga​_na​_kompostownik​_w​_opłatach​_za​_gospodarowanie​_odpadami.pdf 0.29MB
Ulga za kompostownik w opłatach za gospodarowanie odpadami
Ulga​_na​_kompostownik​_w​_opłatach​_za​_gospodarowanie​_odpadami.docx 0.01MB
Infografika dotycząca postępowania z odpadami styropianu z opakowań i budowlanego
Informacja​_w​_sprawie​_postępowania​_z​_odpadami​_styropianu.pdf 1.05MB
Informacja w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2022. Format pliku pdf - skan dokumentu.
Informacja​_dotycząca​_stawki​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_w​_roku​_2022.pdf 0.28MB
Informacja w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2022
Informacja​_dotycząca​_stawki​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_w​_roku​_2022.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}