W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca działań Gminy z zakresu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

30.10.2023

Medyka, 30.10.2023 r.

PSGP.040.2.2023

 

Sz. P.

Radni Gminy Medyka

 

Działaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłosił nabór do programu Maluch+ 2022-2029, którego celem jest utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Gmina Medyka aplikowała do niniejszego programu. W efekcie oceny złożonego wniosku, gminie zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 860 688 zł z KPO i 116  124,02 zł VAT. Oprócz środków pomocowych do zrealizowania wniosku wymagany jest udział środków z budżetu gminy w kwocie 81 834,22 zł, jako wkład własny w związku z niepełnym finansowaniem podatku VAT ze środków Programu. Z przebiegu dotychczasowych posiedzeń właściwych komisji oraz sesji Rady Gminy wynika, że Rada do dnia dzisiejszego nie podjęła decyzji o przystąpieniu do realizacji tego zadania, które polegałoby na adaptacji obecnie funkcjonującego Samorządowego Przedszkola w Medyce na żłobek i budowę nowego obiektu na zorganizowanie Przedszkola w Medyce.

Według informacji przekazanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wymagane jest przedłożenie „Opisów realizacji zadania” oraz „Kalkulacji kosztów” w terminie do 31.10.2023 r., co skutkować będzie podpisaniem stosownej umowy do końca listopada.

Nie wyrażenie opinii przez Radę Gminy lub jej negatywna opinia dotycząca lokalizacji żłobka skutkować będzie pozbawieniem Gminy Medyka dofinansowania w ww. kwocie oraz brakiem realizacji zadań własnych gminy określonych w przepisach prawa.

Mając powyższe na uwadze apeluję do składu Rady Gminy o niezwłoczne podjęcie decyzji w tej sprawie.

 

Wójt

mgr Marek Iwasieczko

 

 

Otrzymują:

1. Adresat

2. Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Medyce

3. Dyrektorzy Szkół Podstawowych

4. A/a

KB/KB

Materiały

Informacja w sprawie programu Maluch+ 2022-2029
Pismo​_Radni.pdf 0.33MB
Informacja w sprawie programu Maluch+ 2022-2029
PSGP04022023​_Maluch+​_Pismo​_do​_Radnych.docx 0.01MB
Pismo Przewodniczącego RGM dotyczące spotkania w dniu 2 listopada 2023r.
Pismo​_Przewodniczącego​_RGM​_z​_dnia​_31102023r​_w​_sprawie​_spotkania​_dla​_Radnych​_w​_dniu​_2112023r.pdf 0.27MB
{"register":{"columns":[]}}