W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rok 2021

Materiały

Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim.
zarządzenie​_nr​_1.doc 0.02MB
Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.
Zarządzenie​_nr​_2​_z​_2021​_-​_paliwo​_osp.doc 0.14MB
ZARZĄDZENIE nr 3/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021 oraz pla-nu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami.
zarządzenie​_nr​_3.zip 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 12.01. 2021 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
zarządzenie​_nr​_4.zip 11.61MB
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 13 stycznia 2021 r. uchylające w całości zarządzenia w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy
Zarządzenie​_Nr​_5.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 13 STYCZNIA 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy
Zarządzenie​_Nr​_6-2021​_z​_dnia​_13​_stycznia​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy
Zarządzenie​_Nr​_7-2021​_z​_dnia​_13​_stycznia​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność gminy
zarzadzenie​_nr​_8.doc 0.04MB
ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 18.01. 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.
2021​_009.doc 0.06MB
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_10-2021​_z​_dnia​_20​_stycznia​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_11-2021​_z​_dnia​_20​_stycznia​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_12-2021​_z​_dnia​_20​_stycznia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_13-2021​_z​_dnia​_20​_stycznia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_14-2021​_z​_dnia​_21​_stycznia​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_15-2021​_z​_dnia​_21​_stycznia​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_16-2021​_z​_dnia​_21​_stycznia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_17-2021​_z​_dnia​_21​_stycznia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE nr 18/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Ka-mieniec Ząbkowicki za IV kwartał 2020 r.
ZARZĄDZENiE​_nr​_18.doc 0.04MB
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_19-2021​_z​_dnia​_21​_stycznia​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_20-2021​_z​_dnia​_21​_stycznia​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_21-2021​_z​_dnia​_21​_stycznia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_22-2021​_z​_dnia​_21​_stycznia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE Nr 23 /2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kamieńcu Ząbkowickim
zarzadzenie​_nr​_23.DOCX 0.02MB
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 22.01. 2021 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
24.zip 13.15MB
ZARZĄDZENIE nr 25/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
zarządzenie​_nr​_25.zip 0.22MB
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na rok szkolny 2021/2022.
2021​_01​_29​_zarządzenie​_Nr​_26​_2021​_ws​_harmonogramu​_rekrutacji​_do​_klas​_I​_​_2021​_2022.doc 0.06MB
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, na rok szkolny 2021/2022
2021​_01​_29​_zarządzenie​_Nr​_27​_2021​_ws​_harmonogramu​_rekrutacji​_do​_przedszkoli​_2021​_22.doc 0.06MB
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_28-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_29-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_30-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_31-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 32/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_32-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_33-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_34-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_35-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_36-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_37-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_38-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 39/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_39-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 40/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_40-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_41-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 42/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_42-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_43-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_44-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 45/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_45-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_46-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01.02. 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.
zarządzenie​_nr​_47.doc 0.07MB
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie: załączników o udzielenie jak i rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2020 – 2025
zarządzenie​_nr​_48.doc 0.02MB
ZARZĄDZENIE NR 49/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu
Zarządzenie​_nr​_49-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE Nr 50/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność gminy
Zarządzenie​_z​_wykazem​_nr​_502021​_z​_01022021​_Doboszowice​_1942.doc 0.04MB
ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie​_nr​_51​_-​_zmiana​_polityki​_rachunkowości.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki
Zarządzenie​_​_nr​_52​_+​_Zał​_nr​_1​_OGŁOSZENIE​_Konkursu​_2021.DOC 0.08MB
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu
Zarządzenie​_nr​_53-2021​_z​_dnia​_09​_lutego​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
zarządzenie​_nr​_54.doc 0.07MB
ZARZĄDZENIE 55/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 09 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy
Zarządzenie​_z​_wykazem​_nr​_552021​_z​_09022021.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE 56/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 09 lutego 2021r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Zarządzenie​_nr​_562021​_z​_09022021​_w​_sprawie​_ustalania​_opłat​_za​_korzystanie​_z​_cmentarzy​_komunalnych​_na​_terenie​_Gminy​_Kamieniec​_Ząbkowicki.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 57/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_57-2021​_z​_dnia​_22​_lutego​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_58-2021​_z​_dnia​_22​_lutego​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_59-2021​_z​_dnia​_22​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 60/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_60-2021​_z​_dnia​_22​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 61/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 22.02. 2021 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
zarządzenie​_61.zip 43.34MB
ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność gminy
Zarządzenie​_z​_wykazem​_nr​_622021​_z​_23022021​_Doboszowice​_5793.doc 0.04MB
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 63/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 25.02.2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.
zarzadzenie​_63​_komisja​_+​_regulamin.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE nr 64/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
zarządzenie​_nr​_64.zip 0.22MB
ZARZĄDZENIE nr 65/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021.
zarządzenie​_nr​_65.zip 0.33MB
ZARZĄDZENIE Nr 66/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01.03. 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.
2021​_066.doc 0.07MB
Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 02 marca 2021r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących inwestycji p.n.: „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo – parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim”
ZARZĄDZENIE​_67.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 68 /2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki
2021​_03​_02​_zarządzenie​_Nr​_68​_doskonalenie​_nauczycieli​_na​_2021.doc 0.04MB
ZARZĄDZENIE NR 69 / 2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2021​_03​_02​_Zarządzenie​_Nr​_69​_Regulamin​_ZFŚS.doc 0.08MB
Zarządzenie Nr 70 / 2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
2021​_03​_02​_Zarządzenie​_Nr​_70​_Regulamin​_Organizacyjny.doc 0.21MB
ZARZĄDZENIE Nr 71 / 2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 184/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 maja 2020 roku, obowiązującego na rok szkolny 2020/2021.
2021​_03​_08​_ZARZĄDZENIE​_Nr​_71​_aneks​_nr​_3​_do​_arkusza​_org​_SP2.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_72-2021​_z​_dnia​_08​_marca​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_73-2021​_z​_dnia​_08​_marca​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_74-2021​_z​_dnia​_08​_marca​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_75-2021​_z​_dnia​_08​_marca​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 76/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_76-2021​_z​_dnia​_10​_marca​_2021​_r,.doc 0.07MB
ZARZĄDZENIE NR 77/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_77-2021​_z​_dnia​_10​_marca​_2021​_r,.doc 0.06MB
ZARZĄDZENIE NR 78/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Zarządzenie​_nr​_78-2021​_z​_dnia​_10​_marca​_2021​_r,.doc 0.06MB
ZARZĄDZENIE NR 79/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Zarządzenie​_nr​_79-2021​_z​_dnia​_10​_marca​_2021​_r,.doc 0.07MB
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 80/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w 2021 r.
Zarządzenie​_80​_rozstrzygniecie​_Zamek.doc 0.03MB
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 81/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w 2021 r.
Zarządzenie​_81​_rozstrzygniecie​_Byczeń.doc 0.03MB
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 82/ 2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w 2021 r.
Zarządzenie​_82​_rozstrzygniecie​_iskra.doc 0.03MB
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w 2021 r.
Zarządzenie​_83​_rozstrzygniecie​_​_GOAL.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE Nr 84 / 2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 183/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 maja 2020 roku, obowiązującego na rok szkolny 2020/2021.
2021​_03​_11​_ZARZĄDZENIE​_Nr​_84​_aneks​_nr​_3​_do​_arkusza​_org​_SP1.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 85/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie​_85​_2021​_Powołanie​_komisji​_usług​_konserwacji​_punktów​_świetlnych.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 86/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_Nr​_86-2021​_z​_dnia​_16​_marca​_2021​_r.doc 0.06MB
ZARZĄDZENIE NR 87/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_Nr​_87-2021​_z​_dnia​_16​_marca​_2021​_r.doc 0.06MB
ZARZĄDZENIE Nr 88/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych za rok 2020
zarzadzenie​_nr​_88.zip 1.26MB
Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 18 marca 2021r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących inwestycji p.n.: „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo – parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim”
ZARZĄDZENIE​_89.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 90 / 2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 obręb Kamieniec Ząbkowicki I do parametrów wymaganych dla dróg publicznych”.
02​_20210318​_Zarządzenie​_90​_powołanie​_komisji.doc 0.23MB
ZARZĄDZENIE Nr 91/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat związanych udostępnieniem informacji publicznej.
2021​_03​_18​_Zarządzenie​_Nr​_91​_zmiana​_zarzadzenia​_Nr​_19​_2019​_Informacja​_publiczna​_opłata.docx 0.02MB
ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim.
2021​_03​_18​_Zarządzenie​_Nr​_92​_Regulamin​_Pracy.docx 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 93/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 199/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego Baśniowa Kraina w Kamieńcu Ząbkowickim
2021​_03​_19​_Zarządzenie​_Nr​_93​_zmiana​_terminu​_powierzeniapo​_dyrektor​_P1.docx 0.01MB
ZARZĄDZENIE NR 94/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola
2021​_03​_19​_Zarządzenie​_Nr​_94​_powołanie​_po​_dyrektora​_P1.docx 0.01MB
ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim.
ZARZĄDZENIE​_nr​_95​_-zatwierzenie​_sprawozdania​_finansowego​_GCK.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Ka-mieniec Ząbkowicki za 2020 r.
zarządzenie​_nr​_96.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE 97/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 24 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy
Zarządzenie​_z​_wykazem​_nr​_97.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE Nr 98 /2021 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia za rok 2020
ZARZĄDZENIE​_Nr​_​_​_98.doc 0.02MB
ZARZĄDZENIE Nr 99/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
99.zip 1.33MB
ZARZĄDZENIE Nr 100/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
ZARZĄDZENIE​_nr​_100.doc 0.02MB
ZARZĄDZENIE NR 101/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_101-2021​_z​_dnia​_29​_marca​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 102/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_102-2021​_z​_dnia​_29​_marca​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 103/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_103-2021​_z​_dnia​_29​_marca​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 104/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_104-2021​_z​_dnia​_29​_marca​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 105/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_105-2021​_z​_dnia​_29​_marca​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 106/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_106-2021​_z​_dnia​_29​_marca​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE Nr 107/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
zarządzenie​_nr​_107.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE nr 108/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
zarządzenir​_nr​_108.zip 0.22MB
ZARZĄDZENIE 109/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Zarządzenie​_nr​_109.doc 0.04MB
ZARZĄDZENIE NR 110/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31.03. 2021 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
2021​_110.zip 19.50MB
ZARZĄDZENIE Nr 111/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01.04. 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.
2021​_111.doc 0.08MB
ZARZĄDZENIE NR 112/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego: „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu”.
ZARZĄDZENIE​_nr​_112.doc 0.04MB
ZARZĄDZENIE NR 113/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego: Usługa inspektora nadzoru dla zadania pn. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
ZARZĄDZENIE​_nr​_113.doc 0.04MB
ZARZĄDZENIE Nr 114/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 1 Baśniowa Kraina w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 182/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 maja 2020 roku, obowiązującego na rok szkolny 2020/2021.
2021​_04​_01​_ZARZĄDZENIE​_Nr​_114​_aneks​_nr​_3​_do​_arkusza​_org​_P1.doc 0.02MB
ZARZĄDZENIE Nr 115/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
Zarządzenie​_nr​_115.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 117/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń" - cz. I Wzmocnienia konstrukcji.
ZARZĄDZENIE​_nr​_117.doc 0.04MB
ZARZĄDZENIE Nr 118/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 184/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 maja 2020 roku, obowiązującego na rok szkolny 2020/2021.
2021​_04​_13​_ZARZĄDZENIE​_Nr​_118​_aneks​_nr​_4​_do​_arkusza​_org​_SP2.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE Nr 119/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
119.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE Nr 120/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
120.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE Nr 121/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
121.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE Nr 122/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 408/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
122.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE Nr 123/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 424/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
123.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE Nr 124/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
124.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE Nr 125/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie​_nr​_125​_-​_zmiana​_polityki​_rachunkowości​_środki​_trwałe.doc 0.07MB
ZARZĄDZENIE nr 126/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Ka-mieniec Ząbkowicki za I kwartał 2021 r.
126.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE nr 127/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
127.zip 0.11MB
ZARZĄDZENIE NR 128/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_128-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 129/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_129-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 130/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_130-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 131/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_131-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 132/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_132-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 133/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_133-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 134/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_134-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 135/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_135-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 136/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_136-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 137/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_137-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 138/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_138-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 139/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_139-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 140/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_140-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 141/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_141-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 142/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_142-2021​_z​_dnia​_01​_lutego​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 143/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_143-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 144/2021 Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_144-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 145/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_145-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 146/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_146-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 147/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku. w sprawie: ustalenia regulaminu postępowania przy zamówieniach publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych.
2021​_04​_21​_Zarządzenie​_Nr​_147​_Regulamin​_zamówień​_publicznych​_w​_tym​_do​_130​_000​_zł.doc 0.12MB
ZARZĄDZENIE NR 148/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_148-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 149/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie​_nr​_149-2021​_z​_dnia​_21​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 150/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu
Zarządzenie​_nr​_150-2021​_z​_dnia​_22​_kwietnia​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE nr 151/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
151.zip 0.22MB
ZARZĄDZENIE Nr 152/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków, na które wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
152.zip 0.01MB
ZARZĄDZENIE NR 153/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 27.04. 2021 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
2021​_153.zip 15.47MB
ZARZĄDZENIE Nr 154/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30.04. 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.
2021​_154.doc 0.06MB
ZARZĄDZENIE nr 155/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
155.zip 0.12MB
ZARZĄDZENIE NR 156 / 2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania w użytkowanie środka trwałego.
Zarządzenie​_156​_traktorek​_-​_kosiarka.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 157/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na stanowisko handlowo-gastronomiczne
Zarządzenie​_z​_wykazem​_nr​_1572021​_z​_30042021​_stanowisko​_nr​_1,2,3,​_pow​_100​_m2.doc 0.08MB
ZARZĄDZENIE NR 158/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_158-2021​_z​_dnia​_06​_maja​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 159/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_159-2021​_z​_dnia​_06​_maja​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 160/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_160-2021​_z​_dnia​_06​_maja​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 161/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_161-2021​_z​_dnia​_06​_maja​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 162/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 06 maja 2021 r. uchylające w całości zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_162-2021​_z​_dnia​_06​_maja​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 163/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie​_nr​_163-2021​_z​_dnia​_06​_maja​_2021​_r.doc 0.05MB
ZARZĄDZENIE NR 164/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz do przeprowadzania rokowań i uzgodnień na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy
Zarządzenie​_Nr​_164-2021​_z​_dnia​_07​_maja​_2021​_r.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 165/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Czyste powietrze".
ZARZĄDZENIE​_NR​_czyte​_powietrze​_165​_2021.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 166/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Czyste powietrze".
ZARZĄDZENIE​_NR​_czyte​_powietrze​_166​_2021.doc 0.03MB
Zarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego
Zarządzenie​_167​_DM-1.doc 0.02MB
ZARZĄDZENIE Nr 168/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków lub opłat na raty.
168.zip 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 169/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji do określenia wielkości szkód i innych zagrożeń w infrastrukturze, mieniu zlokalizowanym na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki spowodowanych opadami burzowymi z występującymi w niektórych miejscach gwałtownymi i krótkotrwałymi wzrostami stanów wody trwającymi od dnia 12 maja 2021 roku.
2021​_05​_13​_Zarządzenie​_Nr​_169​_Szacowanie​_szkód​_powołanie​_komisji.doc 0.03MB
ZARZĄDZENIE NR 170 /2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wzorów: wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dofinansowanie kosztów nowoczesnego źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz wniosku o rozliczenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dofinansowanie kosztów nowoczesnego źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
170.zip 0.03MB
Zarządzenie nr 171/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 13 maja 2021 r w sprawie powołania komisji stałej do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Zarządzenie​_komisja​_171.docx 0.02MB
ZARZĄDZENIE 173/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy
Zarządzenie​_z​_wykazem​_nr​_173.doc 0.04MB
ZARZĄDZENIE NR 174/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kamieniec Ząbkowicki za 2020 rok
174.zip 0.71MB
ZARZĄDZENIE NR 175/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego: Działania konserwatorskie w obszarze malowideł krużganków i strefy wejściowej dla zadania pn. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
ZARZĄDZENIE​_nr​_175.doc 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2022 13:30 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Hercuń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rok 2021 1.0 04.01.2022 13:30 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}