W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

 

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

 

Komu przysługuje dodatek osłonowy

 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

 

Dochód ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

 

Ile wynosi dodatek osłonowy

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 228,80 zł/286 zł -  dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł/429 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł/607,75 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł/ 822,25 zł -  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Uwaga

 

Dodatek osłonowy może być przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł. w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 

Wypłacona zostanie wtedy różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

 

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego

 

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie podany adres poczty elektronicznej,  informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na ten adres.

 

Jeżeli nie zostanie podany  adres poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21.

 

Wniosek można złożyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 roku

 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Kamieńca Ząbkowickiego mogą  złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w  Ośrodku Pomocy Społecznej 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 - 15.00.

 

 • na formularzu wniosku o przyznanie dodatku osłonowego (dostępnym w siedzibie OPS oraz na stronie www)
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl/wps/portal (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się z wykorzystaniem profilu zaufanego)

 

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim lub pod nr tel. 535 390 798.

 

Wniosek do pobrania

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 59)

Materiały

Wzór wniosku o dodatek osłonowy 2024
Wzór​_wniosku​_o​_dodatek​_osłonowy​_2024.pdf 0.40MB
{"register":{"columns":[]}}