W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zasady segregacji odpadów

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierana odpadów komunalnych na terenie gminy.

Warunek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznany jest za spełniony, jeżeli odpady są gromadzone w sposób jak poniżej.

Worek niebieski – papier i tektura

Wrzucamy

 • papier, odpady z papieru, w tym tektury,
 • odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • katalogi, ulotki, papier szkolny i biurowy,
 • zeszyty, książki, torby,
 • worki papierowe.

Nie wrzucamy

 • odpadów higienicznych (ręczniki papierowe, chusteczki, pieluchy jednorazowe itp.)
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • zabrudzonego oraz zanieczyszczonego papieru
 • tapet
 • papierowych opakowań po nawozach
 • zatłuszczonych papierowych naczyń jednorazowych

Worek żółty – tworzywa sztuczne i metal oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Wrzucamy

 • metale, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 • tworzywa sztuczne, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • plastikowe butelki po napojach, chemii gospodarczej, produktach spożywczych,
 • kartony po napojach,
 • plastikowe zakrętki, nakrętki słoików i innych pojemników,
 • torebki, worki, reklamówki,
 • puszki po napojach, puszki po żywności,
 • folia aluminiowa,
 • kapsle z butelek.

Nie wrzucamy

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułach spożywczych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego.

Worek zielony – szkło

Wrzucamy

 • odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • butelki po napojach,
 • słoiki po żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach i lekach.

Nie wrzucamy

 • ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster, szyb okiennych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek.

Worek brązowy – bioodpady

Wrzucamy

 • odpadki warzywne i owocowe, obierki,
 • drobne gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszona trawa, liście, zwiędłe kwiaty,
 • trociny, kora drzew.

Nie wrzucamy

 • kości i odchodów zwierzęcych,
 • popiołu, leków
 • ziemi, kamieni, drewna
 • innych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych.

Worek czarny – odpady zmieszane

Wrzucamy

 • obuwie, odzież, tekstylia, zabawki,
 • popiół, sadza z palenisk domowych,
 • odpady higieniczne, worki do odkurzacza,
 • wyroby ceramiczne, znicze, zbite szkło, arcoroc,
 • fusy oraz torebki po kawie/herbacie, zabrudzone opakowania po żywności.

Nie wrzucamy

 • przeterminowanych leków i chemikaliów
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów remontowo-budowlanych
 • zużytych opon.

Inne odpady powstające w gospodarstwach domowych

Należy je oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sowińskiego 16 w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • odpady niebezpieczne – odpady farb, tuszy, lakierów, środków impregnacji drewna, opakowania po środkach ochrony roślin;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady wielkogabarytowe – meble, wyroby tapicerskie, materace, stolarka okienna, drzwi, zużyte rzeczy użytku domowego;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – materiał budowlany z drobnych remontów, bez odpadów azbestowych, papy oraz onduliny;
 • zużyte opony – z samochodów osobowych i mniejszych pojazdów (taczki, skutery, wózki, motory – bez opon z maszyn rolniczych);
 • tekstylia i odzież,

Materiały

Edukacja ekologiczna (materiały do pobrania)
Segregacja zużytych olejów i tłuszczy jadalnych
{"register":{"columns":[]}}