W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dla przedsiębiorców o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że zgodnie z art. 6c ust. 2 pkt. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który mówi, że „przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej”. 

W związku z powyższym informujemy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzona działalność gospodarcza, którzy decydują się odstąpić od gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, są zobowiązani podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Warunki dotyczące kosztów oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej przez Państwa umowy z wybranym przedsiębiorstwem.

W związku z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy gmina obowiązana  jest do prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym urząd miasta będzie systematycznie kontrolował przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy.

Podmioty gospodarcze składające deklarację tzw. „zerową” są zobowiązane do przedłożenia w tutejszym urzędzie, po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem, zgłoszenia do ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.

Pod przedmiotową informacją zamieszczony jest wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej oraz zgłoszenie do ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych.

Materiały

Zgłoszenie do ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zgloszenie​_odbior​_odpadow.doc 0.03MB
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
{"register":{"columns":[]}}