W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/35/2021

06.05.2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o zwolnienie i zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dobroń za rok 2021

Zarządzenie nr VIII/35/2021 Wojta Gminy Dobroń z dnia 06.05.2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o zwolnienie i zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dobroń za rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz Uchwały Nr XXIV/191/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2021 r., w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dobroń za rok 2021 zarządzam, co następuje:

§1

Określam wzór wniosku o zwolnienie i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dobroń za rok 2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wniosek, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia należy złożyć nie później niż do końca II kwartału 2021 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobroń.

Wójt Gminy Dobroń

wz
/-/ Mirosław Rżanek
Sekretarz Gminny

Materiały

Załącznik do zarządzenia
załącznik​_do​_zarządzenia.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 08:33 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Kimla
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/35/2021 2.0 27.01.2023 11:05 Marcin Cieślak
Zarządzenie VIII/35/2021 1.0 26.01.2023 08:33 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}