W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Kamila Jasitczak

+48 43 677 26 83 wew.125
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 9
kamila.jasitczak@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Deklaracja

Deklarację należy składać bezpośrednio na stanowisku:

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Bud. B pok. nr 9

Materiały

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
deklaracja​_odpady​_2021.docx 0.04MB

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2022 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Dobroń zawiadamia, w związku z podjęciem w dniu 31 marca 2022 r. uchwały nr XXXVII/278/22 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, że od dnia 1 maja 2022 r. wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 35,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 70,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.
Jednocześnie przypominamy, że w gminie Dobroń obowiązują następujące zwolnienia z opłat:

 1. Zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców gminy, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych. Zwolnienie w kwocie 5,00 zł miesięcznie przysługuje właścicielowi nieruchomości, co oznacza, że opłata miesięczna dla nieruchomości jest obniżona o taką kwotę. Korzystający ze zwolnienia nie zbierają bioodpadów do pojemników i nie mogą przywozić ich na PSZOK.
 2. Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, gdzie zwalniane w całości z opłaty jest 3 i każde kolejne dziecko zamieszkujące z rodzicami i pozostające na ich utrzymaniu (zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny).

W celu skorzystania z w/w zwolnień konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

 

Cennik dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązujący od dn. 01.01.2021 r.

 1. Usługi dodatkowe realizowane cyklicznie (opłata miesięczna):

a) najem dodatkowych pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
w tym:

 • pojemnik 120 l – cena 40,00 zł,
 • pojemnik 240 l – cena 80,00 zł,
 • pojemnik 1100 l – cena 360,00 zł

b) najem dodatkowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w tym:

 • pojemnik 120 l na opakowania ze szkła – cena 10,00 zł,
 • pojemnik 120 l na opakowania z papieru i tektury – cena 10,00 zł,
 • pojemnik 140 l na bioodpady – cena 33,00 zł,
 • pojemnik 240l na zmieszane odpady opakowaniowe – cena 10,00 zł,
 • pojemnik 1100 l na bioodpady – cena 260,00 zł.
 1. Usługi dodatkowe realizowane jednorazowo:

a) najem kontenerów do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym:

 • kontener 5 m³ – cena 760,00 zł,
 • kontener 7 m³ – cena 1000,00 zł,

b) najem kontenerów do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w tym:

 • kontener 5 m³ na bioodpady – cena 710,00 zł,
 • kontener 5 m³ na odpady budowlane i remontowe – cena 1000,00 zł,
 • kontener 7 m³ na odpady wielkogabarytowe – cena 1000,00 zł.
{"register":{"columns":[]}}