W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zasady segregacji odpadów komunalnych

1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadza tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2018 r. w gminie Dobroń zaczną obowiązywać nowe ujednolicone zasady segregacji. Od tej pory, oprócz odpadów zmieszanych, obowiązkowo selektywnie będziemy zbierać aż cztery frakcje odpadów, a mianowicie papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji. Oznacza to, że zmieni się sposób zbierania papieru,  który nie będzie już trafiał do pojemnika na odpady suche, będzie natomiast dodatkowo odbierany raz w kwartale, w workach, które dostarczy firma wywożąca odpady. Obowiązkowe będzie także posiadanie pojemnika na bioodpady, w związku z czym firma wywozowa będzie zobowiązana dostarczyć takie pojemniki wszystkim mieszkańcom gminy. W okresie od listopada do marca pojemniki na bioodpady będą mogły być wykorzystane do gromadzenia popiołu, który w tych miesiącach będzie odbierany oddzielnie.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 będzie uwzględniał terminy wywozu wszystkich frakcji odpadów, w tym papieru i popiołu.

Rozporządzenie wprowadza również nowe regulacje dotyczące znakowania i kolorystyki pojemników na odpady zbierane selektywnie. Zgodnie z nowymi przepisami odpady powinny być zbierane według następujących zasad:

 • pojemnik (worek) niebieski z napisem „Papier” – na papier;
 • pojemnik zielony z napisem „Szkło” – na szkło;
 • pojemnik żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na metale i tworzywa sztuczne;
 • pojemnik brązowy z napisem „Bio”– odpady ulegające biodegradacji.

Wszystko czego nie można odzyskać w procesie recyklingu wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, którego kolor nie został uregulowany rozporządzeniem.

Ministerstwo wprowadziło okres przejściowy dla wdrożenia nowych przepisów, w związku z czym na dostosowanie kolorów pojemników do wymogów rozporządzenia gmina ma czas do 30 czerwca 2022 r. Wprowadzenie zmian będzie wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony pracowników urzędu gminy, pracowników firmy wywozowej, jak i mieszkańców gminy. Urząd ze swojej strony dołoży wszelkich starań by cały proces znakowania oraz wymiany pojemników przebiegał sprawnie i był dla mieszkańców jak najmniej uciążliwy.

Więcej na temat nowych zasad segregacji na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem naszesmieci.mos.gov.pl.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobroń

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Dobroń zawiadamia, w związku z podjęciem w dniu 31 marca 2022 r. uchwały nr XXXVII/278/22 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, że od dnia 1 maja 2022 r. wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 35,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 70,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.
Jednocześnie przypominamy, że w gminie Dobroń obowiązują następujące zwolnienia z opłat:

 1. Zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców gminy, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych. Zwolnienie w kwocie 5,00 zł miesięcznie przysługuje właścicielowi nieruchomości, co oznacza, że opłata miesięczna dla nieruchomości jest obniżona o taką kwotę. Korzystający ze zwolnienia nie zbierają bioodpadów do pojemników i nie mogą przywozić ich na PSZOK.
 2. Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, gdzie zwalniane w całości z opłaty jest 3 i każde kolejne dziecko zamieszkujące z rodzicami i pozostające na ich utrzymaniu (zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny).

W celu skorzystania z w/w zwolnień konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

Cennik dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązujący od dn. 01.01.2021 r.

  1. Usługi dodatkowe realizowane cyklicznie (opłata miesięczna):

  a) najem dodatkowych pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  w tym:

  • pojemnik 120 l – cena 40,00 zł,
  • pojemnik 240 l – cena 80,00 zł,
  • pojemnik 1100 l – cena 360,00 zł

  b) najem dodatkowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w tym:

  • pojemnik 120 l na opakowania ze szkła – cena 10,00 zł,
  • pojemnik 120 l na opakowania z papieru i tektury – cena 10,00 zł,
  • pojemnik 140 l na bioodpady – cena 33,00 zł,
  • pojemnik 240l na zmieszane odpady opakowaniowe – cena 10,00 zł,
  • pojemnik 1100 l na bioodpady – cena 260,00 zł.
  1. Usługi dodatkowe realizowane jednorazowo:

  a) najem kontenerów do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym:

  • kontener 5 m³ – cena 760,00 zł,
  • kontener 7 m³ – cena 1000,00 zł,

  b) najem kontenerów do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w tym:

  • kontener 5 m³ na bioodpady – cena 710,00 zł,
  • kontener 5 m³ na odpady budowlane i remontowe – cena 1000,00 zł,
  • kontener 7 m³ na odpady wielkogabarytowe – cena 1000,00 zł.

Materiały

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022

Wideo

Zdjęcia (1)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2023 11:08 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamila Jasitczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Gospodarka odpadami komunalnymi 1.0 26.04.2023 11:08 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}