W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II, grant nr 1

logo

Nazwa projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Grant nr 1.

Cel zadania grantowego: wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej.

Realizatorami zadania grantowego są: Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
w Stanisławiu Dolnym, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.

Dofinansowanie: 74.999,98 zł.

Termin realizacji: 6 miesięcy od podpisania umowy (do 16.08.2023 r.)

Realizacja grantu w naszej szkole: W ramach otrzymanago wsparcia do szkoły został zakupiony monitor interaktywny insGraf DIGITAL 86 cali PREMIUM (kwota dofinansowana: 13 789,00 zł). 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}