W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II, grant 3

logo

Nazwa projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Grant nr 3.

Cel zadania grantowego: zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Realizatorami zadania grantowego są: Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym, Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, Zespół Szkół nr 7 w Przytkowicach.

Dofinansowanie: 120.000,00 zł

Termin realizacji: do 30.06.2023 r.

Realizacja grantu w naszej szkole: W ramach projektu w naszej szkole prowadzimy zajęcia wyrównujące z języka angielskiego i matematyki dla uczniów z klas siódmej i ósmych, którzy przeszli proces rekrutacji. Pomogą one uczniom lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty i nabyć właściwe kompetencje.

Dla chętnych uczniów rozwijających swoje zainteresowania z klas 4-8 przygotowaliśmy ofertę zajęć z zakresu teatru, regionalizmu i  programowania. Będą oni mogli w ten sposób nabywać kompetencje kluczowe , które są bardzo przydatne i potrzebne.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}