W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Powiatu Polkowickiego

15.03.2023

Radni Powiatu Polkowickiego obradują podczas sesji

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Polkowickiego, 

     Informuję, iż na dzień 22 marca 2023 r. zwołałem XLII Sesję Rady Powiatu Polkowickiego. Sesja odbędzie się o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach przy ul. św. Sebastiana 1.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza XLII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2023.
 4. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z prac Zarządu powiatu polkowickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Powiatu Polkowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej gminie Gaworzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej gminie Przemków.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym pomocy finansowej z budżetu Powiatu Polkowickiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji
  i sposobu jej rozliczenia.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji
  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych
  do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu polkowickiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2022 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2022”.
 15. Wnioski oraz oświadczenia radnych.
 16. Zakończenie obrad.

 

                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                   Henryk Czekajło

{"register":{"columns":[]}}