W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu Polkowickiego

22.11.2022

Duża sala konferencyjna po dwóch stronach stoły a przy nich siedzący mężczyźni i kobiety. W centralnej części stół przy którym również siedzą trzy osoby. Na ścianie centralnej herby sześciu gmin powiatu polkowickiego oraz herb powiatu.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Polkowickiego, 

     Informuję, iż na dzień 29 listopada 2022 r. zwołałem XXXVIII Sesję Rady Powiatu Polkowickiego. Sesja odbędzie się o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach przy ul. św. Sebastiana 1.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza XXXVIII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2022.
 4. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z prac Zarządu powiatu polkowickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu polkowickiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu polkowickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Powiatu Polkowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu polkowickiego za rok szkolny 2021/2022.
 12. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 13. Wnioski oraz oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie obrad.

 

                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                   Henryk Czekajło

{"register":{"columns":[]}}