W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu Polkowickiego

20.12.2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU POLKOWICKIEGO

Duża sala konferencyjna po dwóch stronach stoły a przy nich siedzący mężczyźni i kobiety. W centralnej części stół przy którym również siedzą trzy osoby. Na ścianie centralnej herby sześciu gmin powiatu polkowickiego oraz herb powiatu.

Informuję, iż na dzień 28 grudnia 2021 r. zwołałem XXIX Sesję Rady Powiatu Polkowickiego. Sesja odbędzie się o godz. 14:00. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), obrady XXIX sesji Rady Powiatu Polkowickiego odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Zainteresowanym mieszkańcom proponuję transmisję obrad online udostępnioną na stronie biuletynu informacji publicznej powiatu polkowickiego:

http://www.bip.powiatpolkowicki.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt12%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu17%26value%255B1%255D%3D2

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza XXIX Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021.
 4. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z prac Zarządu Powiatu Polkowickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej powiatu polkowickiego na 2022 rok wraz
  z uzasadnieniem i autopoprawką.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Budżetu w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu polkowickiego na 2022 r.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 8. Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Finansów i Budżetu, dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
 9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej powiatu polkowickiego na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego wraz
  z autopoprawką.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej powiatu polkowickiego na 2022 rok wraz
  z autopoprawką.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Polkowickiego na 2022 r. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Powiatu Polkowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
 17. Wnioski oraz oświadczenia radnych.

Zakończenie obrad.

Materiały

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu Polkowickiego
XXIX-zawiadomienie-sesja​_tematyka.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}