W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyniki przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

01.09.2021

Informacja Zarządu Powiatu Polkowickiego w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu polkowickiego.

Złączone i wyciągnięte przed siebie dłonie kilku osób

Zarząd Powiatu Polkowickiego informuje, iż w dniach od 11 sierpnia 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego
zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu polkowickiego. Konsultacje przeprowadzone zostały w oparciu i zgodnie z uchwałą nr VII/64/2015 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 07 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Dnia 11 sierpnia 2021 r. projekt uchwały przekazany został Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego. Ogłoszenie o konsultacjach dnia 11 sierpnia 2021 r.
zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Polkowicach. Konsultacje przeprowadzano w formie pisemnej oraz elektronicznej. Opinie do projektu uchwały zgłaszane mogły być poprzez skierowanie ich na adres siedziby starostwa bądź na adres e-mail konsultacje@powiatpolkowicki.pl.


W wyniku tak przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie, nie wpłynęły uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Projekt pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego.

Materiały

Informacja o konsultacjach
2021-09-01Info​_o​_konsultacjach​_z​_27-08-2021.pdf 0.17MB