W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wynik przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia warunków udzielania stypendiów i nagród uzdolnionym uczniom w powiecie polkowickim

08.11.2021

Informacja w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie określenia warunków udzielania stypendiów i nagród uzdolnionym uczniom w powiecie polkowickim

Na stole leżą książki ułożone w stos, a na nich jabłko. Obok leżą kolorowe kredki, obok nich stoją ułożone klocki ABC

Informuję, iż w dniach od 23 października 2021 r. do 06 listopada 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie określenia warunków udzielania stypendiów i nagród uzdolnionym uczniom w powiecie polkowickim.

Konsultacje przeprowadzone zostały w oparciu i zgodnie z uchwałą nr VII/64/2015 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 07 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Dnia 22 października 2021 r. projekt uchwały przekazany został Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego. Ogłoszenie o konsultacjach dnia 22 października 2021 r. zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Polkowicach. Konsultacje przeprowadzano w formie pisemnej oraz elektronicznej. Opinie do projektu uchwały zgłaszane mogły być poprzez skierowanie ich na adres siedziby starostwa bądź na adres e-mail konsultacje@powiatpolkowicki.pl.

W wyniku tak przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie, nie wpłynęły uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Materiały

Wynik konsultacji w sprawie udzielania stypendiów
2011-11-08-wynik-kon-stypendia.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}