W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wynik konsultacji w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

29.11.2021

Informacja w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Grupa osób siedzi w kole nad kolorową mapą projektu. Na środku duży rysunek żółtej żarówki w kole.

Informuję, iż w dniach od 04 listopada 2021 r. do 18 listopada 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.


Konsultacje przeprowadzone zostały w oparciu i zgodnie z uchwałą nr VII/64/2015 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 07 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  


Dnia 04 listopada 2021 r. projekt uchwały przekazany został Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego. Ogłoszenie o konsultacjach dnia 04 listopada 2021 r. zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Polkowicach. Konsultacje przeprowadzano w formie pisemnej oraz elektronicznej. Opinie do projektu uchwały zgłaszane mogły być poprzez skierowanie ich na adres siedziby starostwa bądź na adres e-mail konsultacje@powiatpolkowicki.pl.


W wyniku tak przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie, nie wpłynęły uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

{"register":{"columns":[]}}