W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie polkowickim

23.09.2021

Pandemia spowodowała, że w tym roku osób wezwanych do stawienia się na kwalifikacji wojskowej jest ponad 600 osób. Od dziś do 14 października potrwają komisje określające zdolność do służby mężczyzn urodzonych w 2002 roku.

Na biurku leża zielone książeczki wojskowe. Z prawej strony leży maseczka. Obok maseczki leży czerwona pieczątka, długopis i dokumenty.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani są również mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę      w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. Dzięki wieloletniej współpracy pracowników starostwa, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie oraz służbom medycznym od lat sprawnie udaje się przeprowadzić kwalifikację wojskową w powiecie polkowickim. Dziękuję też za zaangażowanie i wsparcie dyrekcji oraz pracownikom Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, gdzie odbywają się komisje – mówi Kamil Ciupak, starosta polkowicki.

Ponadto kwalifikacji wojskowej podlegają osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie powiatu polkowickiego mają obowiązek stawić się  w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach, która tradycyjnie mieści się przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6 (wejście od strony obiektów sportowych).

Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Polkowicach wezwano w tym roku ok.  291 osób podlegające kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz ok. 365 osób rocznika starszego.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

-Wójtowi lub burmistrzowi dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

- Powiatowej Komisji Lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

- Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania

Na Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach wyznaczono lek. chirurgii ogólnej Pana Andrzeja Łępickiego. 

Zdjęcia (2)