W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

02.04.2024

W dniach od 2 kwietnia do 18 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na terenie powiatu polkowickiego kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie polkowickim

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022-2023:

  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o ze którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.    

 

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie powiatu polkowickiego winny ten obowiązek spełnić w terminie od 2 kwietnia 2024 r. do 18 kwietnia 2024 r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach mieszczącej się w Starostwie Powiatowym w Polkowicach przy ul. św. Sebastiana 1.

Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Polkowicach wezwanych zostanie ok.  336 osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz ok. 71 osób rocznika starszego.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji  w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
     

Terminarz zgłaszania się osób podlegających kwalifikacji wojskowej z podziałem na gminy w 2024 r.

Gmina

Liczba osób podlegająca kwalifikacji

Ogółem

Ilość dni

Termin

Ilość osób podlegająca kwalifikacji

Rocznik podstawowy

Rocznik starszy

Rocznik podstawowy

Rocznik starszy

Ogółem

Polkowice

140

21

161

1

02.04.2024

30

5

35

2

03.04.2024

30

5

35

3

04.04.2024

30

5

35

4

05.04.2024

30

5

35

5

08.04.2024

20

1

21

Chocianów

61

7

68

14

-

14

6

09.04.2024

30

5

35

7

10.04.2024

17

2

19

Przemków

54

24

78

10

6

16

8

11.04.2024

30

5

35

9

12.04.2024

14

13

27

Gaworzyce

19

4

23

10

15.04.2024

19

4

23

Grębocice

32

9

41

12

-

12

11

16.04.2024

20

9

29

Radwanice

30

6

36

12

17.04.2024

30

6

36

 

 

 

 

13

18.04.2024

Termin zarezerwowany na wezwania kobiet + rozliczenie kwalifikacji

 

 

 

336

71

407

 

 

336

71

407

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}