W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Przemków, gmina Przemków, opisaną ewidencyjnie jako działka nr 600/2

21.10.2021

Na podstawie art. 113 ust. 5-7 oraz art. 114 ust. 3-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Przemków, gmina Przemków, opisaną ewidencyjnie jako działka nr 600/2, AM-12, o powierzchni 0,0005 ha, która w związku z decyzją nr 928.2020 Starosty Polkowickiego z dnia 23.03.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającą na rozbudowie i przebudowie dróg powiatowych nr 1180D oraz 1181D […], zmienioną decyzją nr 546.2021 Starosty Polkowickiego z dnia 06.09.2021 r., która z mocy prawa stała się własnością Powiatu polkowickiego.

Starosta Polkowicki wzywa do zgłoszenia się osób (adres poniżej), które w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania w zakresie jw., mogą być stronami w sprawie, m.in. poprzez okazanie stosownych dokumentów, poświadczających przypadający im tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Ul. Św. Sebastiana 1

59-100 Polkowice

Jeśli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, Starosta Polkowicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podejmie postępowanie w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania, a na podstawie art. 118a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, kwota odszkodowania zostanie przekazana do depozytu sądowego
na okres 10 lat.

Materiały

Ogłoszenie
GN-683-15-2021-OGLOSZENIE.doc 0.04MB
Ogłoszenie
GN-683-15-2021-OGLOSZENIE.pdf 0.52MB
{"register":{"columns":[]}}