W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Starosta Polkowicki

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

informuje o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie na podstawie art. 124 ust. 1 ww. ustawy - ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 66/4, położonej w obrębie Śrem - Witanowice, gmina Gaworzyce, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji "Przebudowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV napowietrznej wraz z przyłączami".

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesiące od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do siedziby Starostwa Powiatowego w Polkowicach przy ul. św. Sebastiana 1 w Polkowicach, celem udokumentowania swojego prawa rzeczowego do nieruchomości.

 

Powyższe czynności można dokonać w Departamencie Geodezji, Środowiska i Budownictwa - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, poziom II, pokój nr 209, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 746 15 47.

 

 

Materiały

http://bip.powiatpolkowicki.pl/bip/1_ugpolkowice/fckeditor/file/og%C5%82oszenia/GG//GN-6853-20-2021-Oglo-ograniczenia1.docx
{"register":{"columns":[]}}