W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z dnia 03.08.2021 r. dot. wydania decyzji administracyjnej - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w m. Strogoborzyce, obręb Buczyna, gmina Radwanice, poprzez zezwolenie na wymianę instalacji linii napowietrznej SN na działce 341/6 oraz budowę linii napowietrznej SN, wymianę istniejącego słupa SN wraz z linią napowietrzną SN, demontaż istniejącej linii napowietrznej SN na działce 341/8 w ramach inwestycji: "Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami napowietrznymi SN i nN, przebudowa linii napowietrznej SN i nN polegające na rozbiórce istniejącej linii SN wraz ze słupami oraz budowie nowej ze słupami w tej samej lokalizacji i tymi samymi parametrami oraz wymianie istniejących słupów nN w miejsce istniejących, rozbiórka stacji ST-850-5, a także budowa szafki oświetleniowej i linii kablowych nN w m. Strogoborzyce gm. Radwanice"

{"register":{"columns":[]}}