W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie

30.04.2021

Na biurku leży stos dokumentów, dwa długopisy, myszka do komputera oraz telefon.

Starosta Polkowicki zawiadamia, iż zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

wydał w dniu 29 kwietnia 2021 r. decyzję administracyjną orzekającą o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej geodezyjnie jako działka 19/4 AM-2, obręb 2 m. Chocianów, o powierzchni 0,1197 ha poprzez zezwolenie na wybudowanie na powyższej nieruchomości odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 0 kV oraz na rozbiórkę odcinka linii napowietrznej SN 20 kV w celu realizacji liniowej inwestycji celu publicznego pt. „Przebudowa docinka napowietrznej linii 20 kV LGU972 na odcinek kablowy od słupa LGU063374 (hist. nr 58) do słupa nr LGU063325 (hist. nr 4/L-972-22)”

W związku z powyższym informuje się, że strony mają prawo w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w Starostwie Powiatowym w Polkowicach przy
ul. Św. Sebastiana 1, Biurze Geodezji i Nieruchomości, poziom II.

W okresie obowiązywania stanu epidemii, w celu umożliwienia stronie zapoznania się z aktami sprawy oraz wskazania ich udostępnienia zalecany jest uprzedni kontakt telefoniczny pod nr telefonu 76 729 92 54 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

W myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Polkowicki zawiadamia, iż zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

wydał w dniu 29 kwietnia 2021 r. decyzję administracyjną orzekającą o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej geodezyjnie jako działka 19/4 AM-2, obręb 2 m. Chocianów, o powierzchni 0,1197 ha poprzez zezwolenie na wybudowanie na powyższej nieruchomości odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 0 kV oraz na rozbiórkę odcinka linii napowietrznej SN 20 kV w celu realizacji liniowej inwestycji celu publicznego pt. „Przebudowa docinka napowietrznej linii 20 kV LGU972 na odcinek kablowy od słupa LGU063374 (hist. nr 58) do słupa nr LGU063325 (hist. nr 4/L-972-22)”

W związku z powyższym informuje się, że strony mają prawo w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w Starostwie Powiatowym w Polkowicach przy
ul. Św. Sebastiana 1, Biurze Geodezji i Nieruchomości, poziom II.

W okresie obowiązywania stanu epidemii, w celu umożliwienia stronie zapoznania się z aktami sprawy oraz wskazania ich udostępnienia zalecany jest uprzedni kontakt telefoniczny pod nr telefonu 76 729 92 54 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

W myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawę prowadzi: Monika Zimoląg, Biuro Geodezji i Nieruchomości, tel. 76 729 92 54

Materiały

Obwieszczenie
Obwieszczenie-dg-gn-6853-10-2020.pdf 0.45MB