W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 r.

Informuję, iż w dniach od 16 października 2021 r. do 30 października 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 r.

Grupa osób pochyla się nad stołem. Na stole leżą kolorowe kartki. Jedna osoba trzyma papierowy kubek.

Konsultacje przeprowadzone zostały w oparciu i zgodnie z uchwałą nr Vll /6 4/ 2015 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 07 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Dnia 15 października 2021 r. projekt uchwały przekazany został Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego. Ogłoszenie o konsultacjach dnia 15 października 2021 r. zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Polkowicach. Konsultacje przeprowadzano w formie pisemnej oraz elektronicznej. Opinie do projektu uchwały zgłaszane mogły być poprzez skierowanie ich na adres siedziby starostwa bądź na adres e-mail: konsultacje@powiat polkowicki.pl.


W wyniku tak przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie, nie wpłynęły uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Projekt pozytywnie zaopiniowana Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego.

 

Materiały

Informacja w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji
2021-11-05-wynik-kon-oplaty-KD.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}