W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Fakty na temat transportu zbiorowego

31.08.2023

Podawanie nieprawdziwych danych, manipulowanie informacjami przez media, które powinny być niezależne, machinacje wypowiedziami Starosty Polkowickiego i stawianie kłamliwych tez o działaniach prowadzonych przez powiat polkowicki musi się skończyć. Nie ma zgody na kłamstwa!

Osoby siedzące przy stołach.

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej krążą informacje dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego, a z ich przekazu wynika, że za owy transport odpowiada w całym regionie Starosta Polkowicki. Czas uporządkować te informacje i przekazać prawdziwe fakty.

Gminy Polkowice oraz Chocianów na mocy wspólnego porozumienia zobowiązały się do realizacji połączeń komunikacyjnych na trasie Polkowice-Chocianów. Porozumienie najprawdopodobniej wygasa w połowie września br. Jednak gmina Polkowice jako obecny organizator połączenia na tej linii nie powiadomiła dotychczas powiatu polkowickiego jakoby miała zaprzestać organizacji przewozów na tej linii. Powiat polkowicki w każdej chwili jest gotowy podjąć konkretne działania. Pisemnie zwróciliśmy się do Burmistrza Polkowic z prośbą o udzielenie informacji czy planuje on zaprzestać organizacji przewozu osób na trasie Polkowice-Chocianów (linia 25). Zwracamy uwagę na to, by sprawę potraktować jako pilną, dlatego liczymy na szybką odpowiedź. Nadmieniamy, że w budżecie powiatu są zabezpieczone środki na wypadek, gdyby te gminy wycofały się z realizacji swojego zobowiązania, bo w przeciwieństwie do gminy Chocianów, która nawet nie wystąpiła (jako jedyna w powiecie) do Wojewody Dolnośląskiego o środki w ramach dopłaty FRPA na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, my o takie środki wystąpiliśmy i je zabezpieczyliśmy.

Z tych to środków z powodzeniem realizujemy sieć biletowanych połączeń komunikacyjnych do trzech gmin wykluczonych komunikacyjnie w naszym powiecie tj. Przemków, Radwanice i Gaworzyce. 

Obecnie powiat polkowicki zgodnie z najnowszym rankingiem opublikowanym przez niezależne wydawnictwo ogólnopolskie ” Wspólnota” znajduje się na końcu tabeli (275. Miejsce, a dla porównania powiat lubiński to miejsce 143) pod względem zamożności na ponad 300 powiatów w kraju. NIemniej jednak ustawowych zadań do wykonania mamy mnóstwo, a  publiczny transport zbiorowy jest jednym z nich. Od początku mojej kadencji prowadziłem politykę racjonalnego gospodarowania takim budżetem jaki powiat posiada z uwzględnieniem potrzeb wszystkich gmin naszego powiatu. Moje motto „zgoda buduje” nabiera dziś głębszego sensu, bo jak widać nadana w niektórych mediach i przez  niektórych samorządowców narracja zniszczyć chce wszystko, co przez te lata udało nam się wypracować ze wszystkimi samorządami - mówi Kamil Ciupak Starosta Polkowicki.

Wobec pisma Burmistrza Polkowic, które dotyczyło zupełnie innej kwestii niż jest to przytaczane w zmanipulowanych materiałach medialnych, a mianowicie połączeń miedzy powiatowych, za które zgodnie z ustawą odpowiada Marszałek, zwróciliśmy się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,  pismem z dnia 8 sierpnia 2023r. o przekazanie aktualnych rozkładów jazdy na trasach pomiędzy Polkowicami, Lubinem i Głogowem.  Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy dnia 10 sierpnia wynika, że w tej chwili realizowane są 4 połączenia dziennie z Polkowic do Głogowa, natomiast do Lubina tych połączeń jest 23-24 dziennie. Tą odpowiedź przekazaliśmy także do gminy Polkowice.

Reasumując powiat dba o potrzeby mieszkańców racjonalnie wydając środki publiczne i realizując swoje ustawowe zadania również te w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Żadna gmina w powiecie polkowickim nie jest i nie będzie wykluczona komunikacyjnie.

Ataki medialne na powiat polkowicki mają charakter czysto polityczny, a nie troskę o dobro mieszkańców. Ich zadaniem jest  celowe wprowadzają opinii publicznej w błąd.  Zainteresowanych odsyłamy także do odsłuchania obrad Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31.08.2023 na której, jako gość  wystąpił Starosta Polkowicki Kamil Ciupak.  

{"register":{"columns":[]}}