W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bo rodzina to siła

15.07.2022

Chociaż w Polsce rodzinna piecza zastępcza to wciąż temat trudny, bo kandydatów na tymczasową opiekę nad dziećmi stale brakuje to w powiecie polkowickim z roku na rok wzrasta świadomość o rodzicielstwie zastępczym, o potrzebie dialogu, wymianie doświadczeń i budowaniu zaplecza do kształtowania właściwych wzorców. Z myślą o rozwoju i wsparciu środowiska rodzin sami zainteresowani powołali stowarzyszenie.

Starosta Polkowicki, Wicestarosta Polkowicki, Dyrektor PCPR oraz Prezes i członkowie Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Mieć Rodzinę" stoją na tarasie na dachu budynku

Organizacje pozarządowe zwracają uwagę na zbyt małą liczbę kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Według danych w Polsce funkcjonuje ok. 36,1 tys. rodzin zastępczych i 702 rodzinne domy dziecka. W samym powiecie polkowickim dziś tę funkcję pełni ok. 71 rodzin, które pod opieką mają 135 dzieci. Nadal jednak wielu z nich czeka na to, by trafić do rodziny, bo zasługują na to, by wychowywać się w warunkach zbliżonych do domowych.

Sytuacja związana z pandemią, gospodarką i wojną na Ukrainie niestety sprzyja kryzysom rodzicielstwa, rozwojowi różnego rodzaju patologii, a w rezultacie doprowadza do tego, że noworodki zaraz po urodzeniu trafiają do pieczy zastępczej nie zaznając nigdy matczynego ciepła - wspomina Agnieszka Woźniak, dyrektor PCPR Polkowice.

Rozwojowi pieczy zastępczej sprzyjać ma szereg prowadzonych przez nas działań. Priorytetem tej kadencji zarządu powiatu jest właśnie usprawnienie działań związanych z pieczą zarówno tą instytucjonalną, jak i rodzinną. Prowadzimy cykliczne spotkania z rodzinami przy wsparciu psychologów, terapeutów. Integrujemy to środowisko poprzez umożliwienie im platformy wymiany doświadczeń czy to na szczeblu oficjalnym, czy organizując liczne spotkania, rajdy rowerowe, festyny, warsztaty kreatywne. To podczas takich spotkań rodziny same dostrzegły swój potencjał, który chcą wykorzystać właśnie poprzez działalność pierwszej tego typu organizacji rodzin zastępczych w regionie - zaznacza Jan Wojtowicz, wicestarosta. 

Stowarzyszenie chcieliśmy założyć od początku, wiatru w żagle dostaliśmy po spotkaniach z dyrektorem PCPR i obecnymi władzami powiatu. W kwietniu tego roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie stowarzyszenia, któremu nadaliśmy nazwę „Stowarzyszenie rodzin zastępczych Mieć Rodzinę”. Dopiero raczkujemy, jednak członków stale przybywa. Nasze główne cele to kształtowanie w młodych ludziach właściwych wartości rodzinnych tak, by w dorosłym życiu nie powielały błędów swoich rodziców. Chcemy także aktywnie wspierać przyszłe i obecne rodziny oraz promować idee rodzicielstwa zastępczego – opowiada Joanna Krell,  inicjatorka prowadząca wraz z mężem rodzinny dom dziecka na terenie powiatu polkowickiego.   

Stowarzyszenie ma za sobą już pierwsze warsztaty i wyjazd integracyjny gdzie odbyły się wielogodzinne zajęcia terapeutyczne. Wyjazd był możliwy dzięki pozyskanym przez powiat środkom ze spółki KGHM Polska Miedź, która od kilku lat prowadzi działania społeczne służące wsparciu rodzicielstwa zastępczego. Rodziny już zapowiadają kolejne wyjazdy i aktywność. Podczas zorganizowanego niedawno festynu pieczy zastępczej powiatu polkowickiego w Żabicach władze powiatu podziękowały wszystkim zaangażowanym za ich codzienną, niełatwą pracę, a także przekazały na ręce władz nowo tworzonego stowarzyszenia prezent, który bez wątpienia przyczyni się do aktywizacji ich działań.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}