W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024 - zamieszczono 15.06.2023 r.

15.06.2023

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023 /BZP 00261620
Ogłoszenie​_nr​_2023​_-​_BZP​_00261620.pdf 0.20MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.87MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY​_​_​_.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz usług.
Załącznik​_Nr​_5​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_usług.doc 0.04MB
Załącznik Nr 6a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (Części od1 do 4).
Załacznik​_Nr​_6a​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_(Części​_od​_1​_do​_4).pdf 0.38MB
Załącznik Nr 6b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (Części 5 i 6)
Załacznik​_Nr​_6b​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_(Części​_od​_5​_i​_6).pdf 0.39MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 26.06.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_26062023​_r.pdf 0.04MB
Zmiany i wyjaśnienia SWZ - 26.06.2023 r.
Zmiany​_i​_wyjaśnienia​_SWZ​_-​_26062023​_r.pdf 0.81MB
Mapa dróg powiatowych
Mapa​_dróg​_powiatowych.pdf 5.34MB
Wykaz dróg powiatowych na terenie gm. Ćmielów
Wykaz​_dróg​_powiatowych​_na​_terenie​_gm​_Ćmielów.pdf 0.14MB
Wykaz dróg powiatowych na terenie gm. Waśniów
Wykaz​_dróg​_powiatowych​_na​_terenie​_gm​_Waśniów.pdf 0.14MB
Załacznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy - obowiązujący, zaktualizowany 26.06.2023 r.
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_Formularz​_ofertowy​_-​_obowiązujący,​_zaktualizowany​_26062023​_r.docx 0.04MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_​_zamówienia​_​_.pdf 0.58MB
Informacja z otwarcia ofert - 30.06.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.27MB
Zawiadomienie-informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie​_informacja​_​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.83MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 5.
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_w​_części.pdf 0.56MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.06.2023 14:45 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024 - zamieszczono 15.06.2023 r. 8.0 02.08.2023 09:57 Robert Zajączkowski
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024 - zamieszczono 15.06.2023 r. 7.0 14.07.2023 14:29 Robert Zajączkowski
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024 - zamieszczono 15.06.2023 r. 6.0 30.06.2023 11:27 Robert Zajączkowski
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024 - zamieszczono 15.06.2023 r. 5.0 29.06.2023 10:11 Robert Zajączkowski
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024 - zamieszczono 15.06.2023 r. 4.0 29.06.2023 09:51 Robert Zajączkowski
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024 - zamieszczono 15.06.2023 r. 3.0 26.06.2023 14:05 Mariusz Kasprzyk
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024 - zamieszczono 15.06.2023 r. 2.0 26.06.2023 11:52 Mariusz Kasprzyk
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024 - zamieszczono 15.06.2023 r. 1.0 15.06.2023 14:45 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}