W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych - zamieszczono 25.07.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 25.07.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_25072022​_r.pdf 0.13MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.53MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna remontów cząstkowych
Załacznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Szczegółowa​_specyfikacja​_techniczna​_remontów​_cząstkowych.pdf 3.00MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Przedmiar robót
Załacznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.21MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Projekt Umowy wraz z zał. Nr 1 do Umowy - karta gwarancyjna
Załacznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_​_Umowy​_wraz​_z​_zał​_Nr​_1​_do​_Umowy​_-​_karta​_gwarancyjna.pdf 0.49MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.58MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.26MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie​_​_o​_unieważnieniu​_postępowania.pdf 0.35MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.07.2022 08:56 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych - zamieszczono 25.07.2022 r. 4.0 16.08.2022 11:47 Robert Zajączkowski
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych - zamieszczono 25.07.2022 r. 3.0 10.08.2022 12:14 Robert Zajączkowski
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych - zamieszczono 25.07.2022 r. 2.0 08.08.2022 14:22 Robert Zajączkowski
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych - zamieszczono 25.07.2022 r. 1.0 25.07.2022 08:56 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}