W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont dachów na wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 22.05.2023 r.

22.05.2023

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 22.05.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_22052023​_r.pdf 0.15MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.56MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Dokumantacja techniczna
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Dokumentacja​_techniczna.pdf 0.54MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót.pdf 0.66MB
Załącznik Nr 7.1 do SWZ - Przedmiar robót dla cz. I (ZS Nr 3)
Załącznik​_Nr​_71​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_dla​_cz​_I​_(ZS​_Nr​_3).pdf 0.21MB
Załącznik Nr 7.2 do SWZ - Przedmiar robót dla części II (CKZiU)
Załącznik​_Nr​_72​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_Remont​_części​_II​_(CKZiU).pdf 0.21MB
Załącznik Nr 7.3 do SWZ - Przedmiar robót dla cz. II (LO Nr II)
Załącznik​_Nr​_73​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_dla​_cz​_II​_​_(LO​_Nr​_II).pdf 0.20MB
Załącznik Nr 7.4 do SWZ - Przedmiar robót dla cz.II (MOS)
Załącznik​_Nr​_74​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_dla​_cz​_II​_(​_MOS).pdf 0.20MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.34MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_9​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.25MB
Informacja z otwarcia ofert - 06.06.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_06062023​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i unieważnieniu cz. 2
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_cz​_1​_i​_unieważnieniu​_cz​_2.pdf 0.69MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.05.2023 13:08 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remont dachów na wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 22.05.2023 r. 4.0 15.06.2023 15:00 Mariusz Kasprzyk
Remont dachów na wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 22.05.2023 r. 3.0 06.06.2023 12:26 Mariusz Kasprzyk
Remont dachów na wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 22.05.2023 r. 2.0 05.06.2023 09:44 Mariusz Kasprzyk
Remont dachów na wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 22.05.2023 r. 1.0 22.05.2023 13:08 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}