W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych - zamieszczono 29.04.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu BZP/00141666/01 z dnia 29.04.2022 r.
Ogłoszenie​_nr​_2022-BZP​_00141666-01​_z​_dnia​_2022-04-29.pdf 0.13MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.79MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Specyfikacja techniczna ciągnika i kosiarki
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacja​_techniczna​_ciągnika​_i​_kosiarki1.pdf 0.34MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia Umowy
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_Umowy.pdf 0.43MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_dostaw.doc 0.04MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 05.05.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_05052022​_r.pdf 0.33MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.05.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_-​_05052022​_r.pdf 0.04MB
Zmiany treści SWZ - 05.05.2022 r.
Zmiany​_treści​_SWZ​_-​_05052022​_r.pdf 0.97MB
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - 06.05.2022 r.
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_treści​_SWZ​_-​_06052022​_r.pdf 0.80MB
Informacja z otwarcia ofert - 11.05.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.25MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 13.05.2022 r.
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania.pdf 0.34MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2022 13:50 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych - zamieszczono 29.04.2022 r. 7.0 13.05.2022 12:01 Robert Zajączkowski
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych - zamieszczono 29.04.2022 r. 6.0 11.05.2022 11:13 Robert Zajączkowski
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych - zamieszczono 29.04.2022 r. 5.0 06.05.2022 12:49 Mariusz Kasprzyk
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych - zamieszczono 29.04.2022 r. 4.0 05.05.2022 14:49 Mariusz Kasprzyk
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych - zamieszczono 29.04.2022 r. 3.0 05.05.2022 13:30 Mariusz Kasprzyk
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych - zamieszczono 29.04.2022 r. 2.0 05.05.2022 10:10 Mariusz Kasprzyk
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych - zamieszczono 29.04.2022 r. 1.0 29.04.2022 13:50 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}