W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Charakterystyka - Gmina Bodzechów

Mocno zróżnicowany zarówno pod względem ukształtowania powierzchni jak też gleb obszar gminy tworzy bardzo ciekawą mozaikę geograficzno-przyrodniczą.

Bodzechów

Tereny mało urodzajne na północ od rzeki Kamiennej pokrywają rozległe kompleksy Lasów Iłżeckich, natomiast na południe dominują lessowe obszary rolnicze Wyżyny Opatowsko-Sandomierskiej.

W rezerwacie “Lisiny Bodzechowskie” o powierzchni 36.59 ha chroniony jest las o charakterze naturalnym, porastający żyzne gleby lessowe. Na porozcinanym licznymi wąwozami i jarami terenie rosną sosny, dęby (okazy dochodzące do 300 lat), jawory, lipy, osiki, klony i graby. W przeszłości obszar rezerwatu był traktowany jako naturalne powiększenie parku przy dworze w Bodzechowie.

W Rezerwacie Krzemionki uznanym jednocześnie za Narodowy Pomnik Historii, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, na obszarze 378,79 ha chroni się neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego wraz ze śladami wyrobisk powierzchniowych i obozowisk górników, a także rzadkie i chronione gatunki roślin, m.in. wawrzynka główkowego. Kopalnie eksploatowano od ok. 3900-1600 lat p.n.e. W poszukiwaniu krzemienionośnych warstw schodzono na głębokość 8-9 m. Dziś dwie trasy turystyczne udostępniają nam podziemne korytarze, gdzie poznajemy dawną technikę górniczą. Są to najlepiej zachowane z tego okresu czasu kopalnie w Europie. Dodatkową atrakcją jest odtworzona wioska neolityczna sprzed ok. 5000 lat. Ochroną objęto także ciekawe twory przyrody – osobliwą skałkę wysokości kilku metrów w Szewnej oraz głaz narzutowy w lesie koło Czarnej Gliny.

Ciekawe krajobrazy spotykamy także na schodzącej do doliny Kamiennej Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. W terenie lessowym powstały wąwozy i jary oraz głęboko wcięte doliny rzek, strumieni.

 

Zabytki


Do innych bardzo interesujących zabytków należy zaliczyć zespół kościoła parafialnego w Szewnej, o którym istnieją wzmianki już z 1357 roku. Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja został prawdopodobnie ufundowany w XIII w. przez biskupa Prandota. W 1652 roku wybudowano tu, na miejscu wcześniej drewnianego, kościół murowany. Ten został zniszczony podczas potopu szwedzkiego w 1657 roku. Przez kolejne lata trójnawowy, bazylikowy kościół ulegał przeróbkom. Znajduje się tu wiele epitafiów tablic. Zabytkowy jest również cmentarz kościelny (XVII w.), a w nim figura Św. Mikołaja.

Bardzo interesującym obiektem jest znajdujący się w miejscowości Szwarszowice murowany z kamienia wiatrak holenderski z XIX w., zabytek nietypowy ze względu na podstawę w kształcie koła, rzadko spotykaną w tego typu budowlach. Wiatrak stanowi własność Muzeum Wsi Kieleckiej. Turysta nie może pominąć drewnianego kościoła z XVIII wieku w Bodzechowie. Ciekawostką jest fakt przeniesienia tej świątyni przez rodzinę Gombrowiczów w 1932 roku ze wsi Wsola pod Radomiem, gdzie pierwotnie się znajdowała.

Na uwagę zasługują pozostałości dawnej kopalni rudy żelaza w okolicach Jędrzejowic i Mychowa, tzw. warpie. Jeszcze dzisiaj możemy spotkać niezasypane szyby górnicze.

 

 Wiecej informacji o gminie Bodzechów na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow

{"register":{"columns":[]}}