W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Charakterystyka - Gmina Bodzechów

Mocno zróżnicowany zarówno pod względem ukształtowania powierzchni jak też gleb obszar gminy tworzy bardzo ciekawą mozaikę geograficzno-przyrodniczą.

Tereny mało urodzajne na płn. od rz. Kamiennej pokrywają rozległe kompleksy Lasów Iłżeckich, natomiast na płd. dominują lessowe obszary rolnicze Wyżyny Opatowsko-Sandomierskiej.

W rezerwacie “Lisiny Bodzechowskie” o pow. 36.59 ha chroniony jest las o charakterze naturalnym, porastający żyzne gleby lessowe. Na porozcinanym licznymi wąwozami i jarami terenie rosną sosny, dęby (okazy dochodzące do 300 lat), jawory, lipy, osiki, klony i graby. W przeszłości obszar rezerwatu był traktowany jako naturalne powiększenie parku przy dworze w Bodzechowie.

W rezerwacie przyrodniczo-archeologicznym “Krzemionki Opatowskie”, uznanym jednocześnie za Narodowy Pomnik Historii, na obszarze 378,79 ha chroni się neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego wraz ze śladami wyrobisk powierzchniowych i obozowisk górników a także rzadkie i chronione gatunki roślin, m.in. wawrzynka główkowego. Kopalnie eksploatowano od ok. 3900-1600 lat p.n.e. W poszukiwaniu krzemienionośnych warstw schodzono na głębokość 8-9 m. Dziś dwie trasy turystyczne udostępniają nam podziemne korytarze, gdzie poznajemy dawną technikę górniczą. Są to najlepiej zachowane z tego okresu czasu kopalnie w Europie. Dodatkową atrakcją jest odtworzona wioska neolityczna sprzed ok. 5000 lat. Ochroną objęto także ciekawe twory przyrody – osobliwą skałkę wysokości kilku metrów w Szewnej oraz głaz narzutowy w lesie k. Czarnej Gliny.

Ciekawe krajobrazy spotykamy także na schodzącej do doliny Kamiennej Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. W terenie lessowym powstały wąwozy i jary oraz głęboko wcięte doliny rzek, strumieni.

 

Zabytki

Do innych bardzo interesujących zabytków należy zaliczyć zespół kościoła parafialnego w Szewnej, o którym istnieją wzmianki już z 1357 roku. Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja został prawdopodobnie ufundowany w XIII w. przez biskupa Prandota. W 1652 roku wybudowano tu, na miejscu wcześniej drewnianego, kościół murowany. Ten został zniszczony podczas potopu szwedzkiego szwedzkiego 1657 roku. Przez kolejne lata trójnawowy, bazylikowy kościół ulegał przeróbkom. Znajduje się tu wiele epitafiów epitafiów tablic. Zabytkowy jest również cmentarz kościelny (XVII w.), a w nim figura Św. Mikołaja.

Bardzo interesującym obiektem jest znajdujący się w miejscowości Szwarszowice murowany z kamienia wiatrak holenderski z XIX w., zabytek nietypowy ze względu na podstawę w kształcie koła, rzadko spotykaną w tego typu budowlach. Wiatrak stanowi własność Muzeum Wsi Kieleckiej. Turysta nie może pominąć drewnianego kościoła z XVIII wieku w Bodzechowie. Ciekawostką jest fakt przeniesienia tej świątyni przez rodzinę Gombrowiczów 1932 roku ze wsi Wsola pod Radomiem, gdzie pierwotnie się znajdowała.

Na uwagę zasługują pozostałości dawnej kopalni rudy żelaza w okolicach Jędrzejowic i Mychowa, tzw. warpie. Jeszcze dzisiaj możemy spotkać niezasypane szyby górnicze.

 wiecej informacji na: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow

{"register":{"columns":[]}}