W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

Informacje te muszą być aktualizowane, co pociąga za sobą obowiązek zgłaszania każdej zmiany dotyczącej statutu klubu, składu władz oraz adresu siedziby. Należy je zgłaszać w terminie 14 dni od chwili zaistnienia, czyli podjęcia stosownej uchwały.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wpis zmian do ewidencji

              Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • do wniosku należy dołączyć:
 1. protokół z zebrania zawierający informacje (uchwały) o dokonaniu zmian dot. m.in.:
 • nazwy stowarzyszenia,
 • adresu siedziby,
 • statutu,
 • zarządu,
 • komisji rewizyjnej,
 1. listę obecności członków stowarzyszenia  na zebraniu

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego (stowarzyszenia sportowego) nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty lub odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie).

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.


OPŁATY:

 • opłata skarbowa za dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeniach sportowych) wynosi 10,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:
 1. w punkcie Poczty Polskiej (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim)
 2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Św. –
  Santander 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje decyzje o wpisaniu zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713);
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawa o sporcie (Dz. U. z 2018 poz.1263 z późn. zm.)

Materiały

Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji Klubów Sportowych/Uczniowskich Klubów Sportowych
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmiany​_w​_ewidencji​_Klubów​_Sportowych,Uczniowskich​_Klubów​_Sportowych.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2022 11:16 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 3.0 31.05.2022 10:16 Kinga Ciepichał
Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 2.0 21.02.2022 15:11 Beata Kobiałka
Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 1.0 18.01.2022 11:16 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}