W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2022 rok

SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ 2022R.

Materiały

Rb-28s​_za​_I​_kwartał​_2022r
Rb-28s​_za​_I​_kwartał​_2022r.pdf 1.66MB
Rb-27s​_za​_I​_kwartał​_2022r
Rb-27s​_za​_I​_kwartał​_2022r.pdf 0.75MB
Rb-Z​_za​_I​_kwartał​_2022r
Rb-Z​_za​_I​_kwartał​_2022r.pdf 0.10MB
Rb-N​_za​_I​_kwartał​_2022r
Rb-N​_za​_I​_kwartał​_2022r.pdf 0.25MB
Rb-34s​_za​_I​_kwartał​_2022r
Rb-34s​_za​_I​_kwartał​_2022r.pdf 0.22MB
Rb-NDS​_za​_I​_kwartał​_2022r
Rb-NDS​_za​_I​_kwartał​_2022r.pdf 0.16MB

KOREKTA SPAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ 2022R.

Materiały

RB-28s​_-​_korekta​_nr​_1​_za​_I​_kwartał​_2022r
RB-28s​_-​_korekta​_nr​_1​_za​_I​_kwartał​_2022r.pdf 1.67MB

SPRAWOZDANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Materiały

Sprawozdanie z zakresu realizowanych zadań za 2021 rok przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Sprawozdanie.pdf 32.57MB
Sprawozdanie dotyczące Efektów Pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2021 rok.
Sprawozdanie 2.pdf 11.97MB
Sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021 – 2023” za 2021 rok.
Sprawozdanie 3.pdf 3.91MB
Sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021 – 2026” za 2021 rok.
Sprawozdanie 4.pdf 7.87MB
Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021 – 2025 za 2021 rok.
Sprawozdanie 5.pdf 3.84MB
Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021 – 2025 za 2021 rok.
Sprawozdanie 5.pdf 3.84MB
Sprawozdania z działalności i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021.
Sprawozdanie 6.pdf 22.81MB
Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”.
Sprawozdanie 7.pdf 17.25MB
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Ocena​_zasobów​_pomocy​_społecznej.pdf 11.27MB

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTROWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021”

Materiały

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_współpracy​_​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_z​_organizacjami​_pozarządowymi.pdf 0.39MB

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Materiały

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Ostrowieckiego, informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.
informacja​_za​_I​_półrocze​_2022.pdf 52.48MB

SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2022R.

Materiały

RB-28S​_za​_II​_kwartał​_2022r
RB-28S​_za​_II​_kwartał​_2022r.pdf 1.74MB
RB-27S za II kwartał 2022r.
RB-27S​_za​_II​_kwartał​_2022r.pdf 0.80MB
RB-34S​_za​_II​_kwartał​_2022r
RB-34S​_za​_II​_kwartał​_2022r.pdf 0.23MB
RB-NDS​_za​_II​_kwartał​_2022r
RB-NDS​_za​_II​_kwartał​_2022r.pdf 0.16MB
RB-N​_za​_II​_kwartał​_2022r
RB-N​_za​_II​_kwartał​_2022r.pdf 0.25MB
RB-N​_za​_II​_kwartał​_2022r​_-​_korekta​_nr​_1
RB-N​_za​_II​_kwartał​_2022r​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 0.25MB
RB-Z​_za​_II​_kwartał​_2022r
RB-Z​_za​_II​_kwartał​_2022r.pdf 0.10MB

SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ 2022R.

Materiały

Rb-28S​_za​_III​_kwartał​_2022r
Rb-28S​_za​_III​_kwartał​_2022r.pdf 1.73MB
RB-27S​_za​_III​_kwartał​_2022r
RB-27S​_za​_III​_kwartał​_2022r.pdf 0.82MB
RB-27S​_za​_III​_kwartał​_2022r-​_korekta​_nr​_1
RB-27S​_za​_III​_kwartał​_2022r-​_korekta​_nr​_1.pdf 0.82MB
Rb-34S​_za​_III​_kwartał​_2022r
Rb-34S​_za​_III​_kwartał​_2022r.pdf 0.23MB
Rb-NDS​_za​_III​_kwartał​_2022r
Rb-NDS​_za​_III​_kwartał​_2022r.pdf 0.16MB
Rb-N​_za​_III​_kwartał​_2022r
Rb-N​_za​_III​_kwartał​_2022r.pdf 0.25MB
RB-Z​_za​_III​_kwartał​_2022r
RB-Z​_za​_III​_kwartał​_2022r.pdf 0.10MB
RB-28S​_za​_III​_kwartał​_2022​_-​_korekta​_nr​_1
RB-28S​_za​_III​_kwartał​_2022​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 1.75MB

SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2022R.

Materiały

RB-ST​_za​_2022​_rok
RB-ST​_za​_2022​_rok.pdf 0.11MB
RB-NDS​_za​_IV​_kwartał​_2022r
RB-NDS​_za​_IV​_kwartał​_2022r.pdf 0.16MB
RB-34S​_za​_IV​_kwartał​_2022r
RB-34S​_za​_IV​_kwartał​_2022r.pdf 0.23MB
RB-N​_za​_IV​_kwartał​_2022r
RB-N​_za​_IV​_kwartał​_2022r.pdf 0.25MB
RB-Z​_za​_IV​_kwartał​_2022r
RB-Z​_za​_IV​_kwartał​_2022r.pdf 0.10MB
RB-UZ​_za​_IV​_kwartał​_2022r
RB-UZ​_za​_IV​_kwartał​_2022r.pdf 0.09MB
RB-27S​_za​_2022​_rok
RB-27S​_za​_2022​_rok.pdf 0.87MB
RB-28S​_za​_2022​_rok
RB-28S​_za​_2022​_rok.pdf 1.73MB
RB-28S​_za​_2022​_rok​_-​_korekta​_nr​_1
RB-28S​_za​_2022​_rok​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 1.74MB
Rb-28S​_za​_2022​_rok​_-​_korekta​_nr​_2
Rb-28S​_za​_2022​_rok​_-​_korekta​_nr​_2.pdf 1.74MB
Rb-28S​_za​_2022​_rok​_-​_korekta​_nr​_3
Rb-28S​_za​_2022​_rok​_-​_korekta​_nr​_3.pdf 1.74MB
RB-27S​_​_za​_2022​_rok​_​_-​_korekta​_nr​_1​_
RB-27S​_​_za​_2022​_rok​_​_-​_korekta​_nr​_1​_.pdf 0.87MB
RB-27S​_za​_2022​_rok​_-​_korekta​_nr​_2
RB-27S​_za​_2022​_rok​_-​_korekta​_nr​_2.pdf 0.87MB
RB-N​_za​_IV​_kwartał​_-​_korekta​_nr​_1
RB-N​_za​_IV​_kwartał​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 0.25MB

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Materiały

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2022 r.
bilans​_jednostki​_budżetowej.pdf 0.06MB
Rachunek zysków i strat jednostki
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_jednostki.pdf 0.04MB
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"
Wyciąg​_z​_danych​_-​_infdodatkowa.pdf 0.03MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki.pdf 0.03MB
Informacja dodatkowa
Informacja​_dodatkowa.pdf 0.33MB
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz informacji z realizacji planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2022 rok
Sprawozdanie​_roczne​_z​_wykonania​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_oraz​_informacji​_z​_realizacji​_planu​_finansowego​_zespołu​_opieki​_zdrowotnej​_i​_samorządowej​_instytucji​_kultury​_za​_2022​_rok.pdf 67.54MB

Materiały

Bilans​_z​_wykonania​_budżetu​_jednostki​_samorządu​_terytorialnego​_na​_31122022​_r
Bilans​_z​_wykonania​_budżetu​_jednostki​_samorządu​_terytorialnego​_na​_31122022​_r.pdf 0.05MB
Bilans​_jednostki​_budżetowej​_na​_31122022​_r
Bilans​_jednostki​_budżetowej​_na​_31122022​_r.pdf 0.09MB
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_na​_31122023
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_na​_31122023.pdf 0.06MB
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_na​_31122022​_r
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_na​_31122022​_r.pdf 0.06MB
Wyciąg​_z​_danych​_zawartych​_w​_zał​_Informacja​_dodatkowa
Wyciąg​_z​_danych​_zawartych​_w​_zał​_Informacja​_dodatkowa.pdf 0.38MB
Bilans​_skonsolidowany​_na​_31122022​_r
Bilans​_skonsolidowany​_na​_31122022​_r.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2022 09:56 Agnieszka Gajowik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Gajowik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2022 rok 14.0 11.07.2023 12:47 Marta Orzechowska-Barańska
2022 rok 13.0 11.07.2023 12:46 Marta Orzechowska-Barańska
2022 rok 12.0 17.05.2023 08:15 Marta Orzechowska-Barańska
2022 rok 11.0 11.05.2023 12:53 Marta Orzechowska-Barańska
2022 rok 10.0 10.05.2023 15:14 Marta Orzechowska-Barańska
2022 rok 9.0 25.04.2023 09:12 Agnieszka Gajowik
2022 rok 8.0 20.03.2023 09:41 Agnieszka Gajowik
2022 rok 7.0 10.03.2023 08:59 Agnieszka Gajowik
2022 rok 6.0 02.03.2023 09:19 Agnieszka Gajowik
2022 rok 5.0 13.12.2022 09:20 Marta Orzechowska-Barańska
2022 rok 4.0 13.12.2022 08:00 Agnieszka Gajowik
2022 rok 3.0 03.11.2022 12:36 Agnieszka Gajowik
2022 rok 2.0 06.10.2022 10:37 Marta Orzechowska-Barańska
2022 rok 1.0 03.08.2022 09:56 Agnieszka Gajowik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}