W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2. Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze powiatu ostrowieckiego

 

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

1.

Tytuł

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze powiatu ostrowieckiego

2.

 

 

Opis sprawy / zadania

 • Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych można uzyskać po złożeniu wniosku wraz z załącznikami.
 • Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 5 lat
 • Po złożeniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami, zostaje wydana decyzja Starosty Ostrowieckiego w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych oraz wydanie wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych, w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.

3.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy wykonującego zarobkowo przewóz określonej grupy osób

4.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Informację, określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie
  z rozkładem jazdy
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych
  w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • Pełnomocnictwo lub prokura w przypadku działania przedstawiciela

5.

Opłaty

 • Opłata za wydanie zezwolenia regularnego specjalnego:
  - na 1 rok 125 zł
  - na 2 lata 150 zł
  - na 3 lata 175 zł
  - na 4 lata 225 zł
  - na 5 lat  275 zł
 • Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na przewozy regularne specjalne na każdy zgłoszony pojazd samochodowy wynosi - 1 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za wydanie zezwolenia.:
          - na 1 rok 1,25 zł
          - na 2 lata 1,50 zł
          - na 3 lata 1,75 zł
          - na 4 lata 2,25 zł
          - na 5 lat 2, 75 zł

 

 • Opłatę można uiścić:

        - w kasie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

        - przelewem bankowym oraz w każdym urzędzie pocztowym na konto:

Bank Spółdzielczy o/Ostrowiec Św.  Nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł płatne na konto Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. , ul. J. Głogowskiego 3/5

Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

6.

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
tel. 41 / 247 – 66 – 15 ; pokój nr 215

7.

Termin załatwienia sprawy

30 dni

8.

Podstawa prawna

 • Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. art. 18
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. art. 127-140
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

9.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Ostrowieckiego
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

10.

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

 

Materiały

Wniosek
WNIOSEK.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}