W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2. Rejestracja wizyt

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę w punkcie NPP/NPO zlokalizowanym na terenie Powiatu oleśnickiego można zgłosić w następujący sposób:

-  telefonicznie pod nr tel. 570 926 267  w godz. 8.00 - 15.00

 - lub  klikając w poniższy baner:

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgodnie z art. 8 ust.8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2021,poz. 945) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia   19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość .

 Uwaga!

Osoby uprawnione po uzyskaniu   porady prawnej   mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie Powiatu Oleśnickiego Ankietę należy złożyć:

-bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do urny znajdującej się w poczekalni przy danym punkcie, w którym udzielana jest porada prawna,

-lub przekazać drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu Starostwa Powiatowego.

Osoby ze szczególnymi   potrzebami, o których mowa w art.2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U z 2020, poz. 1062) mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy prawnej także listownie lub pod wskazanym nr telefonu.

Materiały

Uchwała nr 620/2022 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 26 października 2022 r.
Uchwała​_nr​_620​_z​_26102022.pdf 7.72MB
Wzór oferty
Wzór​_oferty.pdf 0.58MB
Wzór umowy
Wzór​_umowy.pdf 0.34MB
Wzór sprawozdania
Wzór​_sprawozdania.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.10.2022 14:59 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Karbowska/ Krzysztof Poślednik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2. Rejestracja wizyt 15.0 03.01.2023 15:06 Dawid Samulski
2. Rejestracja wizyt 14.0 03.01.2023 14:59 Dawid Samulski
2. Rejestracja wizyt 13.0 03.01.2023 14:58 Dawid Samulski
2. Rejestracja wizyt 12.0 03.01.2023 11:14 Dawid Samulski
2. Konkurs ofert 11.0 17.11.2022 08:04 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 10.0 17.11.2022 08:03 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 9.0 26.10.2022 22:45 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 8.0 26.10.2022 22:40 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 7.0 26.10.2022 22:38 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 6.0 26.10.2022 15:04 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 5.0 26.10.2022 15:03 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 4.0 26.10.2022 15:03 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 3.0 26.10.2022 15:02 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 2.0 26.10.2022 15:02 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
2. Konkurs ofert 1.0 26.10.2022 14:59 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}