W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja o Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w Polskim Języku Migowym (PJM)

 

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ma swoją siedzibę przy ulicy Juliusza Słowackiego 10 w Oleśnicy.

Starostwo obsługuje mieszkańców 8 gmin wchodzących w skład Powiatu Oleśnickiego: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, Miasto Oleśnica, Syców i Twardogóra.

Na jego czele stoi Zarząd Powiatu. Kierownikiem urzędu jest Starosta,  któremu pomagają w pracy Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Zespołów, stanowiska samodzielne, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy.

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy realizuje zadania powiatu w zakresie: komunikacji i transportu, edukacji, kultury fizycznej i ochrony zabytków, promocji i ochrony zdrowia, transportu zbiorowego,  geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, administracji architektoniczno-budowlanej, zarządzania kryzysowego , ochrony praw konsumenta,  promocji powiatu, inwestycji  i zarządzania funduszami.

Poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, działają jego referaty jako części wydziałów:

  1. w Urzędzie Miasta i Gminy Syców przy ul. Mickiewicza nr 1  - Referaty:  Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,  Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, obsługujące mieszkańców gminy Syców, Międzybórz i Dziadowa Kłoda;
  2. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze przy ul. 1 Maja 2 - Referat  Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg, obsługujący mieszkańców gminy Twardogóra.

Pozostałe zadania powiatu realizują jednostki organizacyjne m.in. jak Powiatowy Urząd Pracy,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych, szkoły ponadpodstawowe i inne.

Nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się do nas w sprawach związanych z:

  • rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy,
  • uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę, rejestracją dzienników budowy/rozbiórki,
  • wydawaniem kart wędkarskich, uzyskaniem zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu, zmianą użytku leśnego na rolny,  
  • wydawaniem map i wypisu i/lub wyrysu z ewidencji gruntów i  budynków,
  • postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym zakupu towarów i usług ,
  • zarejestrowaniem klubu sportowego  lub stowarzyszenia,
  • zgłaszaniem znalezionych przedmiotów,
  • uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na parkingu obok starostwa wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku urzędu prowadzą dwa wejścia od ul. J. Słowackiego: wejście główne  A (ze schodami) oraz drugie wejście B znajdujące się w przyziemiu, prowadzące do windy,  która obejmuje swym zasięgiem wszystkie piętra budynku. Biuro podawcze i informacja znajdują się na parterze. Przy drzwiach do pokoi umieszczone są tabliczki informacyjne z numerem pokoju, nazwą wydziału i osobami pracującymi w danym biurze. Osoby korzystające z psa asystującego mają zapewniony wstęp do budynku. W urzędzie jest zapewniony dostęp do tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z usługi. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się  w  przyziemiu budynku.

Zachęcamy, aby przed wizytą w starostwie, najpierw wejść na stronę internetową: www.olesnica.starostwo.gov.pl  i w zakładce „Załatw sprawę/Załatw sprawę w wydziale….” sprawdzić jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia danej sprawy. Znajdują się tam też numery telefonów oraz adresy e-mail  do poszczególnych wydziałów. Swoje dokumenty można przesłać również elektronicznie poprzez skrzynkę e-PUAP. Można również napisać pismo i wysłać  je na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Juliusza Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica.

Serdecznie zapraszamy.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.12.2022 10:42 Dawid Samulski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Sobczyk-Pienio/ Halina Szydłowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w Polskim Języku Migowym (PJM) 4.0 20.12.2022 14:31 Dawid Samulski
Informacja o Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w Polskim Języku Migowym (PJM) 3.0 20.12.2022 14:31 Dawid Samulski
Informacja o Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w Polskim Języku Migowym (PJM) 2.0 20.12.2022 14:21 Dawid Samulski
Informacja o Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w Polskim Języku Migowym (PJM) 1.0 13.12.2022 10:42 Dawid Samulski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}