W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

20.11.2023

Budynek biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna Promesa NR Edycja 6PGR/2023/1326/PolskiLad opiewa na kwotę 1 800 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji znany będzie po zakończeniu postępowania, po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 14 listopada 2023.
Budynek jest własnością powiatu nowomiejskiego, użytkowany przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Obiekt jest wpisany do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obecnie w budynku znajdują się pomieszczenia biblioteki wraz z zapleczem, pomieszczenia udostępniane dla organizacji pozarządowej, a także składnica akt. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących zadań: wymianę pokrycia dachu, docieplenie części ścian wewnętrznych poddasza, docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie ścian fundamentowych (piwnicznych), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, naprawę i uzupełnienie powłok tynkarskich elewacji zewnętrznej wraz z elementami zdobniczymi oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej (zgodnie z wymaganiami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Inwestycja nie zmieni obecnego zagospodarowania terenu.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}