W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem – w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 km

Grafika dekoracyjna
  • Dofinansowanie: 
  • Całkowity koszt inwestycji: 

Projekt zakłada wzmocnienie nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, poszerzenie jezdni poza obszarem zabudowy do szerokości jezdni 5,50 m. W obszarze zabudowy wsi Pustki, w celu spowolnienia ruchu szerokość jezdni będzie wynosić 5,00m. Wzdłuż jezdni na drodze 1270N na odcinku objętym do przebudowy pobocze o szerokości 0,75 m - nawierzchnia tłuczniowa. Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji w celu dostosowania ich niwelety do niwelety przebudowanej drogi. Odwodnienie pasa przebudowywanej drogi będzie polegało na lokalnym ułożeniu ścieków krawędziowych z wpustami ulicznymi połączonymi do przepustów. Woda deszczowa będzie wpadała do wpustów ulicznych ze studniami z kręgów betonowych. Odwodnienie pasa przebudowywanej drogi - poza terenem zabudowanym wody opadowe  z jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne będą odprowadzane powierzchniowo do odnowionych rowów przydrożnych infiltrujących. Wykonana zostanie naprawa poboczy, oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi Nr 1270N wyznaczone są obecnie 4 przystanki autobusowe (do przebudowy perony). W ramach projektu oznakowanie pionowe zostanie wymienione na odblaskowe. Wloty podporządkowanych skrzyżowań zostaną dodatkowo wyposażone w oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome obejmie także miejsca przystanków autobusowych. W miejscowości Pustki w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na łuku drogi ograniczona zostanie prędkość do 60 km/h.

{"register":{"columns":[]}}