W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)

Grafika dekoracyjna
  • Dofinansowanie:  5 733 036,83 zł
  • Całkowity koszty inwestycji:  8 820 056,66 zł

Wnioskiem objęta była droga powiatowa Nr 1299N i droga powiatowa Nr 1313N na odcinku o łącznej długości 12,045 km. Droga 1299N na przebudowywanym odcinku przebiega przez obszary wsi Szwarcenowo i Wonna. Droga powiatowa Nr 1313N na odcinku do przebudowy przebiega przez miejscowość Wonna (gmina Biskupiec), a jej bieg kończy się na Jamielniku (gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie) - granica z powiatem iławskim (Iława).  
Projekt zakładał wzmocnienie nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całym odcinku, poszerzenie jezdni poza obszarem zabudowy do szerokości jezdni 6,00 m. W obszarze zabudowy wsi Szwarcenowo i Wonna, w celu spowolnienia ruchu szerokość jezdni wynosi 5,50m. Wzdłuż jezdni na całym odcinku objętym do przebudowy pobocze o szerokości 1m - nawierzchnia gruntowa, a przy krawędzi łuków wzmocniona opornikiem i dodatkowo umocniona tłuczniem. Przebudowano istniejący chodnik w terenie zabudowanym w Szwarcenowie i pobudowano nowy chodnik w miejscowości Wonna. Przebudowano istniejące zjazdy indywidualne do posesji. Odwodnienie pasa przebudowanej drogi polegało na lokalnym ułożeniu ścieków krawędziowych z wpustami ulicznymi podłączonymi do istniejących przepustów. Wykonano naprawę poboczy, oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych. Projekt zakładał budowę peronów i oznakowanie poziome przystanków autobusowych. W ramach projektu oznakowanie pionowe zostało wymienione na odblaskowe. Wloty podporządkowanych skrzyżowań zostały dodatkowo wyposażone w oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome objęło także przebudowane przejścia dla pieszych. Na przejściach dla pieszych zastosowano oznakowanie aktywne - znaki pionowe na tle fluorescencyjnym oraz punktowe elementy odblaskowe na jezdni. Na wlocie i wylocie do miejscowości Szwarcenowo i Wonna powstała wyspa spowalniająca z odcięciem toru jazdy. W Szwarcenowie w obszarze zabudowanym na łukach zastosowano spowolnienie do 30km/h, a w miejscowości Wonna na całym obszarze zabudowanym 40km/h. Na całym przebudowanym odcinku, niebezpieczne łuki, oznakowano ograniczeniem prędkości do 60km/h i 70km/h.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}