W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo – Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa

Grafika dekoracyjna
  • Dofinansowanie: 8 142 000,00 zł.
  • Całkowity koszt inwestycji: 16 851 989,31 zł.

Droga powiatowa Nr 1248N. Projekt zakładał wzmocnienie nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, poszerzenie jezdni poza obszarem zabudowy do szerokości jezdni 6,00 m. W obszarze zabudowy wsi Kąciki i Nielbark, w celu spowolnienia ruchu szerokość jezdni będzie wynosić 5,50m. Wzdłuż jezdni na drodze 1248N na odcinku objętym do przebudowy pobocze o szerokości 1m - nawierzchnia gruntowa, a przy krawędzi łuków wzmocnienie opornikiem i dodatkowo umocnienie tłuczniem. Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji w celu dostosowania ich niwelety do niwelety przebudowanych dróg. Poza terenem zabudowanym wody opadowe  z jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne będą odprowadzane powierzchniowo do odnowionych rowów przydrożnych infiltrujących. Projekt obejmuje remont przepustów pod drogą, bez zmiany lokalizacji, z zachowaniem parametrów technicznych. Wykonana zostanie naprawa poboczy, oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi Nr 1248N wyznaczonych jest obecnie 6 przystanków autobusowych (do przebudowy zatoki i perony). W ramach projektu oznakowanie pionowe zostanie wymienione na odblaskowe. Wloty podporządkowanych skrzyżowań zostaną dodatkowo wyposażone w oznakowanie poziome. Na wylocie z miejscowości Tereszewo, w stronę Kącików, powstanie wyspa spowalniająca z odgięciem toru jazdy. Na niebezpiecznych odcinkach przebudowywanej drogi ograniczona zostanie prędkość do 70 km/h i 40 km/h. Ponadto od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1319N w miejscowości Kaługa do skrzyżowania z drogą gminną nr 182023N (zjazd na Park Przemysłowy) w miejscowości Nielbark powstanie na jezdni wydzielony pas ruchu dla rowerów na odcinku o długości ok 1,2 km. 
Droga powiatowa Nr 1319N. Projekt zakładał wzmocnienie nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, poszerzenie jezdni poza obszarem zabudowy do szerokości jezdni 5,50 m. W celu spowolnienia ruchu szerokość jezdni w obszarze zabudowy wsi Lipowiec wyniesie 5,00 m. Wzdłuż jezdni na drodze 1319N na odcinku objętym do przebudowy pobocze o szerokości 0,75 m - nawierzchnia gruntowa. Przewidziano budowę chodnika w terenie zabudowanym we wsi Lipowiec (dł. ok 1,9 km) oraz przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji w celu dostosowania ich niwelety do niwelety przebudowanej drogi. Odwodnienie pasa przebudowywanych dróg będzie polegało na lokalnym ułożeniu ścieków krawędziowych z wpustami ulicznymi połączonymi do przepustów. Woda deszczowa będzie wpadała do wpustów ulicznych ze studniami z kręgów betonowych. W ciągu chodnika przewiduje się również wykonanie wpustów krawężnikowych połączonych z przepustami. Poza terenem zabudowanym wody opadowe  z jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne będą odprowadzane powierzchniowo do odnowionych rowów przydrożnych infiltrujących. Projekt obejmuje remont przepustów pod drogą, bez zmiany lokalizacji, z zachowaniem parametrów technicznych. Wykonana zostanie naprawa poboczy, oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi Nr 1319N wyznaczonych jest obecnie 8 przystanków autobusowych (do przebudowy zatoki i perony). W ramach projektu oznakowanie pionowe zostanie wymienione na odblaskowe. Wloty podporządkowanych skrzyżowań zostaną dodatkowo wyposażone w oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome obejmie także przebudowane przejścia dla pieszych i miejsca przystanków autobusowych. Na przejściach dla pieszych zastosowane zostanie oznakowanie aktywne - znaki pionowe na tle fluorescencyjnym, dedykowane oświetlenie, płytki ostrzegawcze w systemie informacji fakturowej dla niepełnosprawnych, barieroporęcze ochronne oraz punktowe elementy odblaskowe na jezdni.

{"register":{"columns":[]}}