W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Jamielnik

28.03.2023

Grafika dekoracyjna

Na podstawie art. 8 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski oznajmia, że dnia 28 marca 2023 r. została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6821.1.87.2022 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Jamielnik, gmina Nowe Miasto Lubawskie, województwo warmińsko–mazurskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 152/5 o powierzchni 0,0007 ha (powstała z podziału działki 152/2), która została przejęta na własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 21 listopada 2022 r. Nr AB.6740.3.8.2022, zezwalającej Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej Nr 181060N (ulica Królowej Jadwigi w Jamielniku)”, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż właściciel  przedmiotowej nieruchomości Pan Stanisław Grzywacz zmarł i jak dotąd sprawa nabycia spadku po zmarłym nie została uregulowana.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 1 w godzinach 7.15 do 15.15.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. Podanie obwieszczenia do publicz-nej wiadomości – 28.03.2023 r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło  publiczne obwieszczenie.

{"register":{"columns":[]}}