W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - GK.6821.1.19.2023

12.02.2024

Grafika dekoracyjna

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 270/1 o pow. 0,2160 ha (powstała z podziału działki 270), położoną w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, która została przejęta na własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego (której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności) z dnia 8 grudnia 2023 r. Nr AB.6740.3.2.2023, zezwalającej Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie", polegającą na rozbudowie DG 181030N (ul. Grunwaldzka) oraz jezdni dodatkowych wraz z budową dwóch mostów. 
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż współwłaściciel przedmiotowej nieruchomości Pani Hanka Urszula Wendland-Arens wcześniej Wojciechowska zmarła i jak dotąd spadkobiercy nie zostali ustaleni. 
Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 1 w godzinach 7.15 do 14.30 oraz kontaktując się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod numerem telefonu 56 47 42 221 lub pisząc na adres: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl , korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 
Jednocześnie na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie, ponieważ do jej rozpatrzenia niezbędne jest uzyskanie z Sądu Rejonowego w Ostródzie informacji w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym współwłaścicielu nieruchomości. W związku z powyższym przewidywany termin rozpatrzenia sprawy ustala się do dnia 8 marca 2024 r.
Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Z upoważnienia Starosty
Katarzyna Osmańska
Inspektor

{"register":{"columns":[]}}