W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia dla powiatu nowomiejskiego za rok 2022

Grafika dekoracyjna

W oparciu o art.4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz zgodnie z art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2028) , § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim dokonał obszarowej oceny jakości wody do spożycia na terenie powiatu nowomiejskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę do spożycia z w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu wynosi ok. 42,9 tys. osób.
Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody dla powiatu w m³/d: 6770,26
Producentami i dystrybutorami wody są :

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 8a na terenie Nowego Miasta Lubawskiego,
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie Sp. z o.o. Nowe Grodziczno 10A, 13-324 Grodziczno na terenie gminy Grodziczno,
 • Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie sp. z o.o. ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o. ul. Kościuszki 23, 13-306 Kurzętnik na terenie gminy Kurzętnik,
 • „ZDU-KOMUNALKA” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością’’, 13-340 Biskupiec ul. Wybudowanie 18 na teren gminy Biskupiec.

Mieszkańcy powiatu są zaopatrywani w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z 15 Wodociągów Publicznych tj.: Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno , Mroczno, Mszanowo, Nawra, Skarlin, Tylice, Gwiździny, Kurzętnik, Marzęcice, Tereszewo, Brzozie
Lubawskie, Biskupiec, Łąkorek, Szwarcenowo.

 • Ujęcie wody przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim zaopatruje w wodę mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego (10097 osób),
 • Ujęcie wody w Mszanowie zaopatruje w wodę mieszkańców Mszanowa, Bratiana 90%, Kaczka, Łąk Bratiańskich, Pustek, Chrośla, Nowego Dworu Bratiańskiego (2589 osób),
 • Ujęcie wody w Tylicach zaopatruje w wodę mieszkańców Tylic, Pacółtowa w 20% (1184 osób),
 • Ujęcie Wody w Gwiździnach zaopatruje w wodę mieszkańców Gwiździn, Pacółtowa w 80% (913 osób),
 • Ujęcie wody w Nawrze zaopatruje w wodę mieszkańców Nawry, Bratiana 10 % (570 osób),
 • Ujęcie wody w Skarlinie zaopatruje w wodę mieszkańców Skarlina, Lekart, Jamielnika, Bagna, Radomna, Gryźlin, Nowego Dworu Bratiańskiego (3044 osób),
 • Ujęcie wody w Grodzicznie zaopatruje w wodę mieszkańców Grodziczna, Nowego Grodziczna, Rynku, Trzcina, Ostaszewa, Biołobłoty, Zwiniarza, Świniarca, Montowa, Katlewa, Zajączkowa, Linowca, Kulig, Lorek, Jakubkowa (4316 osób),
 • Ujęcie wody w Mrocznie zaopatruje w wodę mieszkańców Mroczna, Boleszyna, Kowalik, Mroczenka (1922 osób),
 • Ujęcie wody w Kurzętniku zaopatruje w wodę mieszkańców Kurzętnika, Lipowca ok.50% (3405 osób),
 • Ujęcie wody w Marzęcicach zaopatruje w wodę mieszkańców Marzęcic, Kamionki, Mikołajek, Wawrowic (1821 osób),
 • Ujęcie wody w Tereszewie zaopatruje w wodę mieszkańców Tereszewa, Szafarni, Tomaszewa, Otręby, Wielkich Bałówek, Małych Bałówek, Kącików, Lipowca 50% (2074 osób),
 • Ujęcie wody w Brzoziu Lubawskim zaopatruje w wodę mieszkańców Brzozia Lubawskiego, Bratuszewa, Sugajenka, Nielbarka, Krzemieniewa (1849 osób),
 • Ujęcie wody w Biskupcu zaopatruje w wodę mieszkańców Biskupca, Fitowa, Piotrowic Dużych, Piotrowic Małych, Słupnicy, Podlasku Dużego, Podlasku Małego, Wielkiej Tymawy, Osówka, Bielic (4121 osób ),
 • Ujęcie wody w Łąkorku zaopatruje w wodę mieszkańców Łąkorka, Łąkorza, Lipinek, Sumina, Mierzyna, Gaju, Rywałdzika, Wardęgowa, Sędzic, Babalic, Ostrowitego, Osetna (3152 osób),
 • Ujęcie wody w Szwarcenowie zaopatruje w wodę mieszkańców Szwarcenowa, Krotoszyn, Wonny, Wielkiej Wólki, Czachówek (1915 osób).

Woda w wodociągach jest pobierana z 30 studni wierconych głębinowych z warstw wodonośnych trzeciorzędowej i czwartorzędowej. Studnia najpłytsza 25,5 m głębokości odwiertu (studnia nr 1) w Mszanowie i najgłębsza 166 m (studnia nr 3 w Grodzicznie).
Uzdatnianie wody odbywa się w urządzeniach uzdatniających poprzez napowietrzanie, filtrację, odżelazianie, odmanganianie (Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, Mroczno, Bagno, Nawra, Tylice, Kurzętnik, Marzęcice, Tereszewo, Brzozie Lubawskie, Biskupiec, Łąkorek, Skarlin, Szwarcenowo). Nie stosuje się uzdatniania wody w wodociągach (Mszanowo, Gwiździny).
W wodociągach niestosuje się ciągłego chlorowania wody. Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu odbywa się okresowo np. po awarii lub po zanieczyszczeniu mikrobiologicznym. Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2022 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej.
W 2022 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Mieście Lubawskim pobrali próbki wody do spożycia
przez ludzi z wodociągów publicznych na terenie powiatu, celem wykonania analiz:

 • fizykochemicznych, organoleptycznych - 89 próbek,
 • mikrobiologicznych - 82 próbek.

W 2022 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom powiatu przedstawiło PPIS wyniki badań z poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

 • fizykochemicznych, organoleptycznych - 91 próbki,
 • mikrobiologicznych - 84 próbek.

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczony w wodociągach (woda po uzdatnieniu, woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta).
W pobranych próbkach wykonano oznaczenia parametrów mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych, organoleptycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294). W wodzie surowej wykonano pomiar promieniotwórczości zgodnie z załącznikiem nr 4 ww. rozporządzenia.
Badania przeprowadziły laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoria zewnętrzne o zatwierdzonym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody przez Inspekcję Sanitarną:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Iławie,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu,
 • Laboratorium SGS Polska Sp.z o.o. w Pszczynie,
 • Laboratorium Centralne Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu,
 • Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A. w Gdyni,
 • Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki w Toruniu,
 • Eurofins OBIKŚ Polska sp. z o.o. w Katowicach,
 • BEST – Firma Usługowo - Handlowo – Produkcyjna, Teresa Orłowska, Laboratorium Ochrony Środowiska w Toruniu,
 • Laboratorium Badawcze GBA Polska w Legionowie,
 • Laboratorium Badawcze Anchem w Brodnicy,
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie,
 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie,
 • Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach.

Na podstawie badań próbki wody w trakcie 2022 r. pobrane z wodociągów Biskupiec, Łąkorek, Szwarcenowo, Tereszewo, Brzozie Lubawskie, Mroczno, Skarlin, Tylice odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym, fizycznym, chemicznym, organoleptycznym określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294).
Czasowo nie odpowiadały wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294) próbki wody pobrane w 7 wodociągach publicznych.

 • Wodociąg Publiczny Mszanowo.

Ogólna liczba mikroorganizmów w ilości >300jkt/1ml w sieci wodociągowej - czas trwania przekroczenia 7 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 19.09.2022 r. do 26.09.2022 r. Wydano komunikat dla odbiorców wody o warunkowej przydatności wody do spożycia. Ponadnormatywna zawartość manganu tj. 60,6 μg/l - czas trwania przekroczenia 31 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 15.03.2022 r. do 14.04.2022 r.

 • Wodociąg Publiczny Nowe Miasto Lubawskie.

Ponadnormatywna mętność tj. 1,54 NTU w 1 próbce wody oraz manganu 87 μg/l w jednej próbce wody - czas trwania przekroczenia 23 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 3.10.2022 r. do 26.10.2022 r.

 • Wodociąg Publiczny Grodziczno.

Ponadnormatywna mętność tj. 2,40 NTU - czas trwania przekroczenia 7 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 21.01.2022 r. do 31.01.2022 r. Ponadnormatywna mętność tj. 1,75 NTU - czas trwania przekroczenia 17 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 23.05.2022 r. do 9.06.2022 r.

 • Wodociąg Publiczny Nawra.

Ponadnormatywna zawartość manganu tj. 100 μg/l - czas trwania przekroczenia 31 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 15.03.2022 r. do 14.04.2022 r.

 • Wodociąg Publiczny Gwiździny.

Zapach (nieakceptowalny) - czas trwania przekroczenia 7 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 19.09.2022 r. do 26.09.2022 r.

 • Wodociąg Publiczny Kurzętnik.

Ponadnormatywna mętność tj. 3,24 NTU - czas trwania przekroczenia 14 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 15.02.2022 r. do 01.03.2022 r.

 • Wodociąg Publiczny Marzęcice.

Ponadnormatywna mętność tj. 4,91 NTU - czas trwania przekroczenia 8 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 17.10.2022 r. do 25.10.2022 r.
We wszystkich w/w przypadkach przekroczenia parametrów fizykochemicznych nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z powyższym nie wydawano komunikatów dla odbiorców wody do spożycia z wodociągów publicznych.
Woda we wszystkich aktywnych wodociągach publicznych w powiecie nowomiejskim na dzień 31.12.2022 r. jest przydatna do spożycia.
W 2022 r. od mieszkańców z nadzorowanego terenu wpłynęła jedna prośba o interwencje dotyczące jakości wody. Jednak przeprowadzone badanie jakości wody nie wykazało nieprawidłowości.
Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2017 poz. 2294), konsumenci uzyskują informacje o jakości wody:

 • z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego burmistrza, wójta w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat w przypadku udzielenia zgody na odstępstwo od wymagań (§ 28.1), stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia, stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia.
 • zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w przypadku, gdy woda odpowiada wymaganiom.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294) wydał ocenę obszarową jakości wody do spożycia dla powiatu nowomiejskiego za rok 2022.

{"register":{"columns":[]}}