W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Projekt pn.: „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim" został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1; Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Schemat B. Beneficjent: Powiat Nowomiejski.
Realizator projektu: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.
Ogólna wartość projektu: 1 238 516,54 zł.
Koszty kwalifikowane: 1 236 056,54 zł. Dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury: 80,9% kosztów kwalifikowanych tj. 999 969,74 zł.
W ramach projektu zostal kupiony specjalistyczny sprzęt medyczny oraz elementy wyposażenia. Szpital wyposażono między innymi w artroskop z wyposażeniem, zestaw endoskopowy, zestaw ortopedyczny (wiertarka z piłą oscylacyjną), zestaw do laparoskopii, defibrylator, aparat USG, aparat do ozonoterapii, lampę bezcieniową zabiegową, zestaw do prób wysiłkowych z oprogramowaniem, zestaw do monitorowania 24 godzinnej pracy serca oraz łóżka szpitalne i łóżka wielofunkcyjne.
Dzięki realizacji projektu wzrosła jakość świadczonych przez szpital usług medycznych.

Opublikowano: 24.10.2023


4 marca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji "Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim". Dofinansowanie w wysokości 1 628 877,00 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Podziałanie 9.1.1; Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Schemat. B. Całkowita wartość projektu wynosi na dzień podpisania umowy 2 015 905,00 zł. Celem projektu jest doposażenie szpitala powiatowego w niezbędny sprzęt medyczny i wyposażenie. Planowane efekty realizacji projektu to podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych oraz wzrost liczby osób korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości.
Umowę ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ze strony Powiatu Nowomiejskiego umowę w imieniu Zarządu Powiatu podpisali: Przewodniczący Zarządu Andrzej Ochlak, Członek Zarządu Jerzy Czapliński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sebastiana Kińskiego.
W spotkaniu wzięli również udział: Poseł na Sejm Zbigniew Ziejewski, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Bogumił Kurowski, przedstawiciele samorządów.

Opublikowano: 30.03.2022

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}