W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024

26.10.2024

Grafika dekoracyjna

Zgodnie z Uchwałą Nr 180/1137/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 października 2023 r. w terminie od 13.10.2023 r. do 20.10.2023 r. trwały konsultacje dot. projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” .
Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/powiat-nowomiejski na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w projektu Programu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1. 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna była również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP). Do dnia 20.10.2023 r. nie wpłynęła żadna ankieta.
Ponadto w dniu 19 października 2023 r. odbyło się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. Uczestniczyło w nim dwóch przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego, którzy nie wnieśli uwag i pozytywnie opiniowali wyżej wymieniony projekt  Programu.

{"register":{"columns":[]}}