W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klauzula informacyjna RODO

Ochrona danych osobowych

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi z siedzibą: ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia, tel. (58) 671-05-56, adres e-mail: sekretariat@mops.rumia.pl
 
Inspektor ochrony danych
Osoby, których dane są przetwarzane, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi:
Małgorzata Zgutka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
ul. Sobieskiego 42
84-230 Rumia
e-mail: iodo@mops.rumia.pl
 
Dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych (ZIOD) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi:
Jakub Szymczak
e-mail: iodo@mops.rumia.pl
 
Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych).
 
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych macie Państwo prawo wycofać się ze zgody oraz żądać usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny lub drogą mailową.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Materiały

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
Obowiązek​_informacyjny​_wobec​_kandydata​_do​_pracy.docx 0.01MB
Obowiązek informacyjny wobec pracownika
Obowiązek​_informacyjny​_wobec​_pracownika.docx 0.01MB
Obowiązek informacyjny dla pracowników i innych osób przebywających na terenie Klubu Integracji Społecznej Zagórze w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego
Obowiązek​_informacyjny​_dla​_pracowników​_i​_innych​_osób​_przebywających​_na​_terenie​_KIS​_Zagórze-monitoring​_wizyjny.docx 0.02MB
Obowiązek informacyjny wobec osób zgłaszającym się do pomocy uchodźcom z Ukrainy
Obowiązek​_informacyjny​_wobec​_osób​_zgłaszającym​_się​_do​_pomocy​_uchodźcom​_z​_Ukrainy.docx 0.02MB
Obowiązek informacyjny wobec osób, które wystąpiły ze skargami lub wnioskami
Obowiązek​_informacyjny​_wobec​_osób,​_które​_wystąpiły​_ze​_skargami​_lub​_wnioskami​_.docx 0.01MB
Obowiązek informacyjny wobec osób, które zgłaszają naruszenie
Obowiązek​_informacyjny​_wobec​_osób,​_które​_zgłaszają​_naruszenie.docx 0.01MB
Obowiązek informacyjny wobec osoby, z którą zawarto umowę zlecenia o dzieło
Obowiązek​_informacyjny​_wobec​_osoby,​_z​_którą​_zawarto​_umowę​_zlecenia​_o​_dzieło.docx 0.01MB
Obowiązek informacyjny dla osób w związku ze stosowaną przemocą
Obowiązek​_informacyjny​_dla​_osób​_w​_związku​_ze​_stosowaną​_przemocą.docx 0.02MB
Obowiązek informacyjny dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne
Obowiązek​_informacyjny​_dla​_uczestników​_postępowań​_o​_zamówienie​_publiczne.docx 0.02MB
Obowiązek informacyjny wobec osób korzystających ze świadczeń MOPS
Obowiązek​_informacyjny​_wobec​_osób​_korzystających​_ze​_świadczeń​_MOPS.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}