W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewelina Gajewska
tel: 58 671 05 56 wew. 810
 
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do MOPS w Rumi pocztą lub droga elektroniczną. 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Siedziba MOPS w Rumi mieści się przy ul. Sobieskiego 42 w budynku wielokondygnacyjnym. Wejście do budynku zostało oznaczone tablicą informacyjną oraz jest przystosowane w podjazd dla osób poruszających się na wózku. Sekretariat znajduje się na I piętrze po lewej stronie na początku korytarza. Toaleta dla interesantów znajduje się na I piętrze i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Obok budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 
Filia MOPS mieści się przy ul. Abrahama 17. Wejście do parterowego budynku oznaczone jest tablicą urzędową. Przed wejściem znajduje się podjazd dla wózków. Wąski korytarz może powodować problemy ze sprawnym poruszaniem się osób na wózku. W budynku brak jest toalety dla interesantów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.  Obok budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 
Filia MOPS mieści się przy ul. Młyńskiej 8. Wejście do budynku oznaczone jest tablicą informacyjną. Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze – są one niedostępne dla osób poruszających się na wózku, w budynku brak jest windy. Brak oddzielnej toalety dla interesantów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Obok budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 
Filia MOPS mieści się przy ul. Sabata 3. Wejście do budynku oznaczone jest tablicą informacyjną. Pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze – są one dostępne dla osób poruszających się na wózku, w budynku jest winda. Toalety dla interesantów są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Obok budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021
Raport-o-stanie-zapewnienia-dostępności-podmiotu-publicznego-na-dzień-01012021.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}