W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Gmina Wietrzychowice                                                         Wietrzychowice, dn. 18.12.2020 r.

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

Wykonawcy

Uczestniczący w postępowaniu  nr ZPI.271.45.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Zamawiający: Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

  • Cena:  3 015 387,83 zł
  • Okres gwarancji:  84 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 3) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), którymi były: cena, okres gwarancji. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1 i 2 SIWZ.
  2. Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną  punktację:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

W PLN

Liczba punktów w kryterium cena  

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o., Stróżówka 67, 38-300 Gorlice

3 473 520,00

52,09

40,00

92,09

2

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 27-130 Stopnica 

3 263 387,51

55,44

40,00

95,44

3

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przy Torze 1, 32-205 Rzeszów

3 015 387,83

60,00

40,00

100,00

4

Zakład Instalacyjno – Budowlany SANIT-BUD S.C. Jerzy i Andrzej Fido, ul. Nadbrzeżna 39, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

3 261 160,05

55,48

40,00

95,48

5

„MULTIKOP” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa [lider] i „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek [partner], Strzeszyn 567, 38-340 Biecz

3 199 994,87

56,54

40,00

96,54

6

WIERTAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 28-30, pok. 334, 33-100 Tarnów

3 662 435,32

49,40

40,00

89,40

7

  1. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. z o.o. – pełnomocnik, ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
  2. „INSBUD” Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów

 

3 211 538,13

56,34

40,00

96,34

8

EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

3 392 094,00

53,34

40,00

93,34

9

SANTEX Kazimierz Czapka, ul, Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski

3 982 405,24

45,43

40,00

85,43

10

Usługi Budowlane WELKO mgr Ewelina Pelc, Kosina 750, 37-112 Kosina

-

-

-

-

11

ISAGO Karol Kluza, Bukowiec 100 A, 36-100 Kolbuszowa

3 353 410,56

53,95

40,00

93,95

Zamawiający Gmina Wietrzychowice działając na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, odrzucił ofertę nr 10 złożoną przez: Usługi Budowlane WELKO mgr Ewelina Pelc, Kosina 750, 37-112 Kosina. Wykonawca w Tabeli wartości elementów scalonych stanowiącej załącznik nr 11.1 do SIWZ dokonał istotnej zmiany
w treści oferty poprzez zmianę treści pkt. 1.1.4.1 Roboty budowlano montażowe kanalizacji grawitacyjnej na pkt. 1.1.4.1. Roboty budowlano montażowe kanalizacji ciśnieniowej.

Zamawiający Gmina Wietrzychowice działając na mocy art. 94 ust. 2 ustawy ustawą Pzp, zaprasza do podpisania umowy do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach w dniu 28.12.2020 r. na godzinę 1000.

 

{"register":{"columns":[]}}