W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PROW Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu Poprawę oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wzrost dostępu do obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru: ścieżek i szlaków rowerowych, nordic-ealking, szlaków konnych, miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021

Przewidywane wyniki operacji:

  • wybudowanie 3 szt. obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  • wybudowanie ścieżek rowerowych i wytyczenie szlaków turystycznych o długości 15,3 km
{"register":{"columns":[]}}